Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Serbia/Srbsko

https://img16.rajce.idnes.cz/d1601/9/9912/9912252_69999af36c40cab0a27cec52af77d379/thumb/IMG_2933.jpg?ver=3

Zoo Beograd (květen 2014)

Do bělehradské zoo jsem se vydal s Luckou a Pavlem s transportem samičky orla kamčatského. Přes veškeré nešvary počasí proběhl transport v pořádku a orlici jsme představili jejího nového partnera. Přestože mi mnoho lidí říkalo, že je bělehradská zoo místem se špatnou pověstí, park je na balkánské poměry ve velmi dobrém stavu. Přestože podíl starých a nevyhovujících expozic je zde stále ještě vysoký, je vidět velká snaha o postupné zlepšování. Velkou zásluhu na tom má hlavní zooložka Nadja, která nás parkem provázela.

Velkým problémem Balkánu jsou obtíže při výměně zvířat s Evropskou unií, proto si na některé druhy musejí počkat mnoho let (např. na naši orlici čekali celých 11 let!). Díky jejich snaze se zapojili do chovu celé řady zájmových druhů (např. lev jihoafrický, gazela dorkas, kondor andský, krkavec bělokrký, vrána bílá, čája chocholatá a mnoho dalších).

Z perliček stojí za zmínku, že v minulých dobách měli po zahradě navolno vypuštěné marabu africké a zoborožce kaferské. Oba dva druhy dnes ale musejí mít ve výbězích, protože jim začaly zdatně decimovat populaci divokých králíků.

Návštěvou parku jsem byl příjemně překvapen.

(***)

I went to the Belgrade zoo with Lucka and Pavel to bring our female of Steller's Sea Eagle. Despite all the shortcomings of the weather, transport went well and we introduced our eagle girl to her new partner. Although many people said to me that the Belgrade zoo place with a bad reputation, park is in very good stage - mostly if you take in account the Balkan situation. Although the proportion of old and inconvenient enclosures is still high, we see a great effort to the gradual improvement. Great merit lies on the main zoologist Nadja who accompanied us during our walk in the park.

One of big problems of the Balkan zoos is the difficulty in exchange of the animals with the European Union. Then, they have to wait to reach particular species for many years (e. g., they waited for our eagle for 11 years!). Thanks to their efforts, they got involved in the breeding of a number of species of interest (e. g., South African Lion, Dorcas Gazelle, Andean Condor, White-necked Raven, Pied Crow, Southern Screamer and many others).

I have to mention one funny story - for a couple of years they had free-flying Marabou Storks and Southern Ground-hornbills released over the zoo. Nevertheless, they had to put them in the paddocks, as they began to efficiently decimate their population of Wild Rabbits.

In total, I was pleasantly surprised by the visit in this park.