Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Romania/Rumunsko

Zoo Bucureşti (říjen 2010)

Na jednom nejmenované webu o zoologických zahradách se dočtete (cituji) "v roce 1994 šlo o zoo malou co se rozměrů týče a velkou, co do šílenosti". Jedna moje dobrá kamarádka navštívila zoo v roce 2008 a svoji návštěvu komentovala slovy "nic tak příšerného jsem neviděla". Když jsem s kamarádkou Tarou překračoval práh bukurešťské zoo, obával jsem se tedy, co mě za ním čeká. Navzdory názorům ze všech stran o otřesnosti tohoto zařízení jsem byl mile překvapen. Celá zoo není příliš veliká. Expozice jsou ve většině případů sice skromné, nicméně dostatečně prostorné. Moje nejhrůznější představy o stísněných výbězích pro velké šelmy se naštěstí nevyplnily - tygři, lvi i medvědi měli prostoru dostatek. Celá zoo působí dojmem střídmé a upravené skromnosti. Zvířata nevypadají obzvlášť nespokojeně. Jediné, co se mi nelíbilo, byli umaštění pelikáni kadeřaví, u kterých jsem poněkud pochyboval o jejich zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že jsem při vycházce po zoo zahlédl vlajku Evropské unie, nevím, jestli zoo v posledních letech nedostala nějaké dotace (a pokud ano, jedině dobře!).

Fotky já a Tamara Staňková

Co se týče druhové skladby, asi nejzajímavějšími druhy jsou sup indický a kožnatka Cantorova, chované v celé Evropě pouze zde. U voliér jsme zahlédli cedulku ke kachnám žlutozobým a kachnám havajským, což by bylo opravdu velmi zajímavé, ale ani jeden druh jsem zde nezastihl. Pochyby jsem měl u ptáků, kteří vypadali jako lžičáci kapští (bylo by to opět jedno z asi tří míst v Evropě, kde je lze vidět).

Celkový dojem ze zoo je navzdory prvotním recenzím pozitivní a rozhodně mohu tento park doporučit k dalším návštěvám. Jen tak dále, Bukurešti!

(***)

You can read in one no-named web that (I cite) "in 1994 it was a small zoo with its size but large zoo with its madness". One my good friend visited the zoo in 2008 and commented her impressions such as "I have never seen something so terrible". When me with my friend Tara were entering to the park, I was afraid of what to expect inside. In spite of it, I was nicely surprised. All the zoo is not so large. The majority of expositions is modest, but sufficiently spacious. My most terrible imaginations about cramped paddocks for big carnivores did not fullfilled theirselves - tigers, lions and bears had enough space to move over their paddocks. All the zoo looks like moderately. Animals did not seem to me to be incontent. The only point I did not like was the stage of the feathers in Dalmatian Pelicans - I had some doubts about their health stage. During our walking I saw a flag of European Union so maybe the zoo has got some dotation (if yes, it was such a good idea!).

The most interesting species in their collection are for sure Indian Vulture and Cantor's Giant Soft-shelled Turtle which are bred in Europe only here. At the aviaries I saw a board with names for Yellow-billed Duck and Hawaiian Duck but we did not found them anyone. I had some doubts whether I really saw Cape Shoeveler because if yes, this place would be one of three in Europe breeding them.

Overall impression from the zoo is, despite of primary reviews, positive and I can recommend you the visit. Go, Bucureşti, go :-)

Photos by me and Tamara Staňková

 

Gradina Zoologica din Calarasi (červen 2017)

Během týdenního pobytu v Rumunsku jsme uvažovali o návštěvě aspoň jedné zoo. Rozhodovali jsme se mezi třemi městy: Braila, Craiova a Calarasi. Volba padla na Calarasi, a to už proto, poněvadž se na internetu uvádí, že by se v zahradě mělo nacházet 23 korunáčů. Byli jsme tedy zvědaví. Zahrada je malá a na rumunské poměry to není až tak špatné zařízení. Údajně to byla jediná zoo, která po vstupu do EU splňovala podmínky pro chov zvířat. Nicméně na chov hejna korunáčů nemá toto zařízení prostory.

Většina výběhů a expozic byla až na výjimky dostatečně prostorná a některé i pěkně členité. Bohužel chyběl veškerý enrichment. Zvířata vypadala v dobrém zdravotním stavu. Savčí kolekce se skládá zejména z kopytníků a velkých koček, nechybí drobní domácí hlodavci. Mají poměrně objemnou akvarijní kolekci v novém domě, avšak spíše než v zoo jsem si tam připadal jako ve zverimexu, kde budu nakupovat. Ptačích druhů bylo v zoo dost. Starý pavilon ptáků sice není nic moc, nicméně ptáci nevykazovali známky stereotypního chování. Bohužel některé z vystavených druhů byli kříženci (bažanti, papoušci atp.) a některé druhy zvířat byly špatně určeny. Nejzajímavější druhy zoo jsou jednoznačně hroch obojživelný, turako chocholatý a barevná chovatelská forma husičky dvoubarvé. Přestože se v zoo čerpaly dotace z Evropské unie, je vidět, že výběhy nebyly zas tak špatné již předtím. Závěrem jsem rád, že jsme byli Zoo Calarasi příjemně překvapeni.

(***)

During our one-week hollidays in Romania we wished to visit one zoological garden. We were in doubts between Braila, Craiova and Calarasi. The last one was finally choosen - in some online sources it´s possible to find that the zoo probably keeps 23 crested pigeons so we were very curious. The zoo is small and it is not so bad. Some sources present that it was the only zoo which was, after entrance of Romania to EU, the only acceptable zoo in Romania. Despite of this, there were no spaces to keep the crested pigeons.

Most of the enclosures were spacious and some of them heterogenous too. Unfortunatelly, no enrichment was presented to the animals. All the wards seemed to be in a very good health stage. Mammal collection was composed mainly of ungulates and big cats with some domestic rodents. They also have a big collection of aquarium fish in a new house. They have relatively lots of common bird species. The old bird house is not the best one, but none of presented birds expressed the stereotypic behaviour. Unfortunatelly, some of the exhibited animals were hybrids and some of them were badly determined. The most interesting animals are definitely Common Hippo, Guinea Turaco and breeding form of Fulvous Whistling-duck. Despite they used the fonds of European Union, it is visible that the enclosures were not in a very bad stage before. Finally, I would like to say that I was nicely surprised by Zoo Calarasi.