Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Spain/Španělsko

Zoo Barcelona (2005+2006, 2009)

 

Zoo Barcelona má mezi zoologickými zahradami velmi průměrnou úroveň. Expozice nejsou vysloveně špatné, ale některé by potřebovaly trochu zrekonstruovat. Mají velmi pěkný pavilon tropických ptáků i ještěrů a expozici horských kopytníků a supů. Ze zajímavých druhů vedou prim určitě delfíni (delfinárium vcelku ujde). Jinak u mě číslem jedna je určitě (ač osamocený) quetzal zlatohlavý. Dále mají pěknou sbírku arů, aligátora cínského a mladého komodského varana. Totálně nevychytali sdružování více druhů plameňáků do společných hejn, takže mají v jedné expozici asi třicet plameňáčích hybridů, kteří vypadají jako zebra oblečená v plameňáčím peří (červená - bílá). Článek o ptačím putování pro ornitology naleznete zde.

(***)

The Barcelona Zoo has very average standard between the zoos of Europe. The expositions are not literally bad but some of them needs to be reconstructed. They have a very nice tropical bird house and also the tropical reptile house. I also liked their mountain ungulates and vultures expositon. In their species diversity I was mostly interested in the Bottlenose Dolphins and the Golden-headed Quetzal. They also have a very big Macaw collection, crocodile collection and a young Comodo Dragon. They confounded a little bit the grouping of more flamingo species in one group so they currently have about 30 flamingo hybrids in one exposition, looking like a zebra in the flamingo feathers (red – white). Article about my birding in the zoo you can read here.

  

Oceanografic + Ciudad de Ciencia (říjen 2009)

 

Oceanografic je moderní pěkné zařízení, které spravuje stejná firma, mající ve vlastnictví Faunii Madrid. Vstup zde stojí 24 EUR, ale podařilo se mi získat slevu na ISIC 4 EUR. Pokud v parku není mnoho lidí, má velmi příjemnou atmosféru uprostřed extraordinérního Města vědy (Ciudad de Ciencia). Supermoderní architektura budov dodává parku nevšední ráz. Park je tématicky rozdělen podle zeměpisných zón. Expozice jsou vesměs veliké a počet druhů, když pominu ryby, není příliš veliký. Ze zajímavých druhů je asi největším tahákem pár běluh severních a skupina pubertálních mrožů. Běluhu má v současné době v Evropě už jen Moskevská zoo, mrože najdete také v Moskvě a kromě ní v Rusku v Zoo Rostov on Don, v běloruském Minsku a v delfináriu Harderwijk v Holandsku. Z dalších neobvyklých druhů zde mají pelikány hnědé, labuť malou americkou, měsíčníky svítivé, velekraby japonské a ostrorepy. Nenechte si ujít návštěvu Oceanograficu, stojí za to.

 

(***)

Oceanografic is a modern nice institution in the ownership of the same company as Faunia Madrid. The entrance costs 24 EUR, I had a discount of 4 EUR on ISIC. If there is not too much people inside the parc, it has a very pleasant atmosphere inside the extraordinary City of Science (Ciudad de Ciencia). Supermodern architecture of the buildings gaves the site very uncommon character. Parc is divided by the geographical zones. Expositions are very big and the count of the species (except of fishes) is not high. The biggest crowd pullers are surely the pair of Beluga Whales and a group of pubertal Walruses. Currently you can see the Beluga Whale only in Moscow Zoo, the Walruses you can see also there and in other russian zoo Rostov on Don. The next two parcs having them are Minsk in Belarusia and Dolphinarium Harderwijk in the Netherlands. Other unusual species you can meet here are Brown Pelicans, American Tundra Swan, Ocean Sunfish, Giant Spider Crabs and Horseshoe Crab. Don´t miss to visit the Oceanografic and enjoy it!

 

Zoo Guillena - Sevilla (červenec 2009)

 

Zoo Sevilla se nachází asi 25 km od samotného města, 3 km pěšky od autobusové zastávky ve vesnici Guillena, tudíž hromadnou dopravou se sem dostává hůře. Samotný park je asi tím nejzvláštnějším místem mezi zoologickými zahradami, které jsem navštívil. Jednak jsem se musel obrnit mírou trpělivosti, protože jsou první zoo, která měla v průběhu července a srpna zavřeno (to se vám ve Španělsku také může stát), takže jsem po mírném nátlaku a argumentu tří kilometrů pěší tůry ve třicetistupňovém vedru byl nakonec v parku se zaměstnanci úplně sám. Expozice mají velmi variabilní úroveň od opravdu otřesných a malých klecí až po veliké výběhy a vcelku obstojný tropický prales. Designově sice nejsou nic moc, ale protože je zahrada soukromá, dá se tento fakt tolerovat. Co mě ale naprosto vyvádí z rovnováhy, jsou některé extraordinérní doplňky v expozicích - surikaty v domečcích pro sádrové trpaslíky, množství různých soch a vyřezávaných samorostů, pštrosi ve výběhu s umělými dinosaury a jné a jiné. Atmosféra parku spíše než zoo připomíná splněný klukovský sen, završený opravdu nevšední lodní restaurací, připomínající Noemovu archu z období raného baroka. Úroveň zoo není špatná, ale kdyby se namísto oprašování starožitných soch a nakupování sádrových trpaslíků soustředil management na zkvalitnění mnohých expozic, určitě by její návštěvnost stoupla. Zvířecí kolekce je velmi objemná a mají celou škálu velmi zajímavých druhů – jen namátkou – kynkažu, orlosup palmový, vlk iberský atp. Mají snad největší chovnou skupinu nesytů afrických, kterou jsem kdy v životě viděl (cca 30 exemplářů). Pokud park celkově zhodnotím, i přese všechny mé připomínky jsem byl s návštěvou spokojen.

(***)

Zoo Sevilla is located about 25 kilometers from the city, 3 km by walking from the nearest bus stop in a small village Guillena, so better to go there with the car. The park is probably the most extraordinary zoo I have ever visited. At the first I had to arm myself by the patience because it was the first zoo closed during all the summer (it also can pass you in Spain), so I had to insist a little bit, arguing by my 3-km long journey in the temperature more than 30 degrees. Finally I was the only visitor in all the parc. The standard of the expositions vary a lot from some insufficiently small cages to other spacious big runs and satisfactory tropical house. Their design is not so special but we have to pay our attention the parc is private. But one thing that disconcerts me a lot is a quantity of unusual accessories in the expositions – suricates in the small houses for plaster dwarfs, a lot of various ancient-like statues, ostriches in the exposition with artificial dinosaurs and others. The atmosphere of the parc resembles more full-filled boyish dream, crowned by a huge boat restaurant looking like Noah´s arc from the stage of early baroque. The standard of the zoo corresponds to the average conditions of other mediterranean zoos but they should concentrate more effort on the interior design of the expositions than on the exterior design and garden architecture. Their animal collection is very huge and they have a lot of interesting species – e. g. Kinkajou, Palm-nut Vulture, Iberian Wolf and others. They also have the biggest breeding group of Yellow-billed Storks I have ever seen (about 30 birds). Generally I can say I was satisfied with the visit in Zoo Guillena but they have several things necessary to improve.

 

 

Zoo Jerez de la Frontera (červenec 2009)

Zoo v Jerezu je další z diskutabilních míst, které jsem navštívil. Před návštěvou mi bylo řečeno, že se jedná o nejlepší zoo v oblasti, ale můj dojem z ní je poněkud rozpačitý. Jestli parku chybí peníze, nebo inspirace, se můžu jen dohadovat, ale na první pohled je vidět jeho zašlost a zastaralost. Expozice designově pokulhávají úplně všechny. Není zde jediná nová stavba. Úroveň jejich vhodnosti pro zvířata je všelijaká. Bažantovi je jedno, jestli ho umístím do zasíťované moderní voliéry nebo do stejně velké klece s třípalcovými mřížemi, ač to na první pohled nevypadá pěkně, ale jsou zvířata, u nichž je při přípravě expozice zapotřebí věnovat vyšší pozornost. Celkový dojem, který ze zoo v Jerezu mám, je přerostlá záchranná stanice na ptáky, která si navíc ještě pořídila hrochy, žirafy, tygry a opice, ač na to nemá tolik prostředků.

Úroveň všech ptačích expozic z hlediska spokojenosti zvířat není špatná a zejména u dravých ptáků jsou vidět mnohé výsledky (mají mnoho odchovů včetně orlovce říčního). Místní zaměstnanci mi s dětským nadšením ukazovali jako velkou raritu odchov mláděte labutě velké. Avšak u savců shledávám mnoho expozic nedostatečnými. Prázdné expozice primátů i afrického slona bez hraček, dvoreček 10 x 5 metrů s dvaceti klokany a dvěma emu… nedostatků by se našlo bohužel více. Na druhou stranu, jako jedna z málo zoologických zahrad mají prý úspěšný odchovný program pro iberského rysa, avšak expozice s ním je návštěvnicky nepřístupná, protože zvířata jsou monitorována pouze kamerami a samotní zaměstnanci se jakémukoliv kontaktu s nimi vyhýbají. Rozpaky ve mně poněkud vyvolává název „zoobotanická zahrada“, ač botanická část zahrady je natolik nenápadná a špatně označená, že si jí běžný návštěvník vůbec nevšimne. Obecně veškerá osvěta a propagace je zde na bodu mrazu. Je to škoda, protože potenciál zde určitě je, ale pokud se pole neorá, velmi rychle zaroste plevelem. Zoo by možná udělala lépe, kdyby se soustředila na nenáročnější evropskou faunu a tu podpořila mohutnou dávkou osvěty. Úspěch by se dostavil co nevidět. Navzdory mnohým nedostatkům přeji zoo mnoho úspěchů na jejich dlouhé cestě a doufám, že se jim podaří obdržet ze strany veřejnosti více pozornosti i finančních prostředků.


(***)

 

Zoo in Jerez is one of the most disputatious places I visited. I was informed before that this is the best regional zoo, but my impression is a little bit embarrassed. I can guess only if they have no money or insufficient inspiration but you can see its outdatedness from the first view. Desing of all expositions is a little bit ancienit and there is no new building in the parc. The standard corresponding to the contentment of animals may be also debatable. It´s all the same if you place a pheasant in the modern net-built aviary or to the ancient cage with three-inch thick grids despite it does not look like well but there are the animals you have to pay more attention to make a good exposition. A general impression of the zoo in Jerez is that it looks like an overgrown rescue station which even bought the hippos, giraffes, tigers and monkeys althought they doe not have such good tools to maintain them.

On the other hand, the standard of the bird expositions is sufficient and mainly in birds of prey their results are visible (a lot of succesful breedings – e. g. Ospreys). The employees showed me a chick of bred Mute Swan with a lot of enthusiasm. But the mammal expositions in some cases are not in very good state. Empty expositions of the primates and african elephant with no toys, a yard 10 x 5 metres with twenty kangaroos and two emus… there is more than these what lacks. On the other hand, as one of few zoos they have a succesful breeding program of Iberian Lynx. But its exposition is not accesible for the visitors because the animals are monitored only by the cameras and the employees also avoid to contact the animals. The official name „zoobotany garden“ makes me discomfiture because the botany part of the garden is poorly marked and an average visitor can´t note it. Generally all the propagation here is really insufficient – and that´s a big pitty because they have a big potential which is not applied. It would be more convenient to concentrate their main interest to more undemanding european fauna and support it with a lot of propagation and publicity. I believe the exit would come very early. Despite of these all facts I wish them a lot of happiness and I hope they will receive more public attention and financial support.

  

Zoo Madrid (září 2009: Zoo, Akvárium a vodní expozice/Aquarium and water expositions )

 

Zoologická zahrada v Madridu je prostorný konzervativní park, jehož úroveň odpovídá evropskému standardu. Většina expozic sice není přepychových a deisignově nic moc, ale žádná z nich vysloveně neuráží (snad až na výběhy horských kopytníků, které vypadají jak z předminulého století). Zvířecí kolekci mají velmi obsáhlou – najdete tu delfíny skákavé, pandy velké, koaly, 5 druhů medvědů, z primátů zaujme gibon Müllerův, z ptáků stojí za zmínku jeřábi paví, husice rajské a objemná kolekce min. 16 druhů dravců včetně luňáka brahmínského a orla Verreauxova. Za zmínku stojí luxusní kolekce plazů zdejšího terária a samozřejmě akvárium, jemuž jsem, spolu s expozicemi vodních zvířat, věnoval samostatnou galerii. Akvárium v zoologické zahradě v Madridu nepatří sice designově k nejpřepychovějším, ale určitě stojí za to vidět. K těm nejzajímavějším zvířatům zde patří kareta obrovská a pravá, za zmínku určitě stojí tarpon či nevšední loděnka hlubinná.

Dělá se zde poměrně kvalitní osvěta, průvodci dělají prohlídky i komentovaná krmení. Bohužel vzdělávací a výchovné oddělení velmi pokulhává na cedulkách, protože zvířecí jmenovky nemají vůbec žádné latinské názvy. Výjimkou je pouze terárium, kde ale zas mají druhové jméno s prvním počátečním písmenem (což se nikdy nepíše). S návštěvou zoo v Madridu jsem byl spokojen a mohu tento park jedině doporučit.


(***)


Zoo in Madrid is a spacious conservative parc which standard corresponds to the european standards of the zoos. Most expositions do not have very special design and are not too nice but no one of them does not insult (only the mountain ungulates have very ancient exposition design). Their animal collection is huge – you can find here Bottlenose Dolphins, Giant Pandas, Koalas, 5 species of bears, Müller´s Gibbon and from the birds I can mention Black Crowned Crane, Paradise Shelducks and great raptors collection with minimally 16 species (include Brahminy Kite and Verreaux´s Eagle). I have to also mention an excellent reptile collection of their terarium and, surely, aquarium to which I dedicated one separate gallery (together with water animals expositions). Aquarium in Zoo Madrid is not so well-designated but it has the sense to see it. The most interesting species I saw there were Green Sea Turtle, Atlantic Hawksbill Turtle, Tarpon and Chambered Nautilus.

They have high-quality propagation and education – the guides make the guide walks and commented feedings. Unfortunately, department of education failes at the animal labels because none of them has no latin name. The only exception is the terarium where they have the species name with first big letter which is never written like this. I was very satisfied with my visit in Zoo Madrid and I can recommend you the parc only. Enjoy it!

  

Faunia Madrid (září 2009)

 

Faunia Madrid může patřit k sérii poněkud diskutabilních zařízení, které ve Španělsku najdete. Jedná se o soukromé parky, které mají sice statut zoo, nicméně se spíše chovají jako zábavní zařízení, kde zvířata plní roli „bavit návštěvníky“. První, co mě poněkud opařilo, je vstupné ve výši 25 EUR, které bylo z těch téměř 40 zooparků celé Evropy, co jsem viděl, úplně nejdražší (dokonce dražší než německé zoo). Slevy nemají ani pro studenty, ale pouze, jak mi bylo řečeno, pouze pro různé firemní akce a večírky, protože „jinak by to chtěl přece každý“. Nicméně i přes tuto závratnou částku je v parku opravdu co k vidění.

Většina pavilonů je po designové stránce přepychových, otevřené expozice sice trošku pokulhávají, ale spíše v kontrastu s uzavřenými. V tropickém deštném lese je největším tahákem obří nádrž s párem kapustňáků širokonosých a letošním čerstvým mládětem ve společnosti minimálně deseti obřích arapaim. Mají zde luxusní pinguinárium se sedmi druhy tučňáků včetně kroužkového, kterého nikde jinde v Evropě nenajdete. V nočním pavilonu jsem nedohledal unikátního lenochoda krátkokrkého, ač cedulka tvrdí, že ho tam mají. V prostupné ptačí voliéře můžete vidět mandelíka indického, sojku středoamerickou a velmi plachého ústřičníka západního.

Dělá se tu taktéž osvětářská činnost. Byl jsem se podívat na vystoupení ploutvonožců a dravých ptáků, kde mj. předvedli čtyři ne často chované druhy kání a orlosupa palmového. Vystoupení samotná nejsou špatná (ač Zoo Madrid má ale show s dravci lepší), ale asi nejvíce mě vytočil moderátor, který se v průběhu obou představení snažil udělat ze sebe imitaci novodobého amerického kovboje s odpovídajícím kloboukem na hlavě, který když vylezl na pódium, mohutným pokřikem se zeptal publika „Cítíte se dnes dobře?“ a publikum mu odpovědělo jednohlasné burácející „ano“. Jeho znalosti o zvířatech chovaných v zooparku mimo rámec jeho show byly, jak jsem posléze zjistil, téměř mizivé.

Faunii Madrid hodnotím jako příjemné a velmi drahé zařízení pro snoby, kde neutrpí ani duše odborníka. Závěr si udělejte sami ze samotné fotogalerie.


(***)


Faunia Madrid can be one of more or less discutable institutions which you can find in Spain. That´s a private park having the status of zoo, however, they behave like the entertaining institution where the animals do the function of entertain for the visitors. The first shock I had was the entrance price of 25 EUR which was the most expensive of almost 40 zoos all over Europe I have ever seen (even more than the german ones). They have no discounts for the students, but only, as they told me, for bussiness actions and parties because „otherwise it would be required by everybody“. Nevertheless, despite of this exorbitant sum there is a lot of things to see.

The majority of the pavilions has a very high design standard. Opened expositions are a little bit more ancient in contrast with the closed ones but generally very modern. In the tropical house the biggest crowd-puller is a giant tank with a family of West Indian Manatees with one this year´s baby sharing the exposition with probably more than ten giant Arapaimas. They also have a luxurious pinguinarium with seven pinguin species including Adelie Penguin which you cannot see anywhere in Europe. In the nocturnal pavilion I did not find the unique Hoffmann's Two-toed Sloth, despite of they write on the tag they have it. In the permeable birds aviary you can see Indian Roller, White-throated Magpie-Jay and a very shy Black Oystercatcher.

They also do the education activites. I went to the show of the seals and the birds of prey where they showed four not so often breed species of hawks and Palm-nut Vulture. The exhibitons are not literally bad (despite of in Zoo Madrid the bird show is better) but I made me very angry of the moderator who during the show wanted to make himself the imitation of the new-age cowboy with stylish hat. When he appeared on the platform, he asked screaming to the people „Do you feel well today?“ and the people responded him „yes“ with one voice. His knowledges about the other animals breed in the parc apart of the animals appearing in the show were as I discovered after almost infinitesimal.

I judge Faunia Madrid as a nice and very expensive institution for the snobs where the soul of the specialist will probably not suffer so much and will enjoy the park sufficiently. The resumé you have to do yourselves. Enjoy the gallery.

  

Caňada de los Pájaros - zoologické zařízení roku 2009/2009´s zoological institutio

 

V září jsem se rozhodl vypravit do místa zvaného Caňada de los Pájaros. Jestli jsem někdy tvrdil, že nejúžasnějším zoologickým zařízením, které jsem zatím navštívil, je holandský park pro opuštěné papoušky Veldhoven, který zlomil na mém webu rekord v návštěvnosti, pak Caňada de los Pájaros Veldhovenu slušně šlape na paty. Jedná se o první reintrodukční stanici na lysku hřebenatou (Fulica cristata) na světě a v současné době, tuším, i jediným místem v Evropě, kde se lyska hřebenatá množí v zajetí. Do Caňady mě doprovodil kamarád José Luis.

ZÁKLADNÍ IDEA PARKU
Toto místo vzniklo v roce 1986 v prostoru opuštěné štěrkovny. Její vlastník Plácido musel vlastníma rukama vybudovat celý park bez jakékoliv finanční podpory a tak tomu zůstalo až dodnes. Nečekejte tedy přepychové expozice, protože celý park žije pouze z příjmů od návštěvníků a fotografů. Park se sestává z několika rybníků, které v průběhu léta vysychají a i když jsem tam byl v období sucha, kdy tam je ptáků nejméně, i tak jsem byl šokován obrovskou denzitou ptactva.

Plácidovou velikou výhodou jsou dlouholeté zkušenosti z terénu. Tento člověk si zasloužil opravdu můj hluboký obdiv, protože druhy, které ve svém parku chová a některé z nich i množí, jsou opravdu velmi náročným oříškem. Za zmínku stojí i fakt, že na celý park je fyzicky úplně sám a pomáhá mu pouze jeho manželka Maribel – vše, co zde tedy uvidíte, je dílem dvou lidí. Když pominu tucty vrubozobých, brodivých a plameňáků, z nichž většina jsou polodivoké populace, zasloužil se o úspěšné vysazení více než 600 lysek hřebenatých do divočiny a úspěšně se podílí na introdukci jeřábů popelavých (Grus grus) v této části Andalusie. Z dalších druhů, které jsou v jeho zájmu, mohu jmenovat např. vrabce pokřovního (Passer hispaniolensis), volavku vlasatou (Ardeola ralloides), volavku červenou (Ardea purpurea), stepokura krásného (Pterocles alchata) a jiné. Park je ovšem plný opravdu velice vzácných evropských druhů. Pro udržení návštěvnosti a zvýšení atraktivty parku shání do prostorných expozic také mnohé exoty – najdete tu např. guana modrohrdlého (Pipile cumanensis), ibise bílé (Eudocimus albus) či původní divokou, nehybridizovanou formu pižmovky velké (Cairina moschata).

Pokud se budete pohybovat v prostoru okolo Coto Doňana, nezapomeňte navštívit toto úžasné místo, které sice není tak komerčně atraktivní jako Papegaaienpark Veldhoven, ale zato má v sobě obrovského ducha a je zde vidět dlouholetá tvrdá práce. Už z tohoto titulu u mě Caňada de los Pájaros pro tento rok vyhrává nad všemi ostatními zoologickými zahradami, které jsem viděl.

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY PARKU NAJDETE ZDE.

 

STRUČNĚ O LYSCE HŘEBENATÉ:
Lyska hřebenatá je afroevropský druh, který se v Evropě vyskytuje pouze ve Španělsku a je velmi vzácná. Vzhledem k možné záměně dochází občas k omylnému odstřelu mezi lyskami černými (Fulica atra), se kterými v zimním období tvoří smíšená hejna. V období hnízdění se chová kryptičtěji než lyska černá a má odlišnou vokalizaci.

 

(***)

 

In the September I decided to go to the place called Caňada de los Pájaros. If sometimes I said the most beautiful zoological institution I have ever seen is the holland parc for abandoned parrots Veldhoven which has broken the record of my visitors´ attendance so Caňada de los Pájaros is a very heavy rival for Veldhoven. It is the first reintroduction station on the Crested Coot (Fulica cristata) in the world and I think also currently the only place in Europe where the Crested Coot reproductS in the captivity. I was accompanied to Caňada by my friend José Luis.

BASIC IDEA OF THE PARC
This place was founded in 1986 in the space of the abandoned gravel-pit. Its owner Plácido had to built all the parc manually with no financial subvention and this state has stayed like this until now. Do not wait luxurious expositions because all the parc lives from the incomes of the visitors and the photographers. Parc is created of some ponds which get dry during the summer and despite of I was there in the period of dry when the number of the birds is the lowest, I was shocked by a huge density of birds.

Plácido´s biggest advantages are the long-term experiences from the field. This man has deserved my deep admiration because some species he breeds and some of them reproducts in the parc are very hard to maintain. I have to mention that he and his wife Maribel are the only employees of all the parc and all what you´ll see there is a piece of work of only two persons.

If I ignore lots of ducks, geese, storks and flamingos (mainly semiwild populations) he succesfully reintroduced more than 600 Crested Coots to the wild and he also have a succesful program of introduction of the Common Crane (Grus grus) in this part of Andalusia. Other species which are his targets of interest are e. g. Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis), Squacco Heron (Ardeola ralloides), Purple Heron (Ardea purpurea), Pin-tailed Sandgrouse (Pterocles alchata) and others. The parc is really full of rare european bird species. To maintain the visitors´attendance he also looks for some exotic species to his spacious expositions – you can see here e. g. Blue-throated Piping-guan (Pipile cumanensis), American White Ibises (Eudocimus albus) or original non-hybridised Muscovy Ducks (Cairina moschata).

If you come to the Coto Doňana don´t forget to visit this extraordinary place which is not probably so comercially atractive as Papegaaienpark Veldhoven but has a great spirit inside and a lot of hard work is very visible here. Paying attention these things Caňada de los Pájaros wins for me in front of all other zoos I have seen this year.

 

OFFICIAL PARC WEBSITE YOU CAN FIND HERE

BRIEFLY ABOUT THE CRESTED COOT:
Crested Coot is the afroeuropean species which occurs in Europe in Spain only and is very rare here. Sometimes can be confused with the Eurasian Coot (Fulica atra) and is mistakenly shoot between the Eurasian Coots with which it creates the mixtured flocks during the winter. In its breeding period it is a more cryptic species with a different vocalisation.