Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Links/Odkazy

PTÁCI/BIRDS:

V ČESKÉ REPUBLICE/IN THE CZECH REPUBLIC
Stránky České společnosti ornitologické/Czech Ornithological Society web pages

 

KLUB 300 CZ

 

Birdwatching.cz - stránka Honzy Habera

 

 Stránka Roberta Doležala o birdwatchingu/Robert Doležal´s birdwatching website

 

PROJEKT PRAŽSKÁ ORNITOLOGIE/PROJECT PRAGUE ORNITHOLOGY

Stránky východočeské pobočky České společnosti ornitologické/
Eastern Czech branch of Czech Ornithological Society web pages

 

Holýšovský ornitologický klub/Ornithological Club in Holýšov

 

Faunistická komise České společnosti ornitologické/

Faunist Comittee of the Czech Ornithological Society

 

Ochrana přírody a krajiny a atlas hnízdního rozšíření ptáků v Praze

 

Odchytová akce Acrocephalus Poodří/Ringing activity Acrocephalus in Poodří

 

 Rožďalovické rybníky/Rožďalovické Ponds

  

 Žehuňský rybník/Pond Žehuňský

 

VE SVĚTĚ/IN THE WORLD
Internetový překladač ptačích jmen do cca 20 světových jazyků/
Internet translator of the birds´ names to about 20 diferent languages

 

Surfbirds - Birdwatcherská stránka pro Evropu/The World Birding Website

 

 

Xeno Canto - ptačí zpěv z celého světa/bird singing from all over the world

 

Handbook ptáků a savců světa a jiná literatura/Handbook of the birds and mammals of the world and other literature
 

 

Populace dropů velkých (Otis tarda) v Evropě/European populations of Great Bustard (Otis tarda)

 

PTAČÍ FOTOSTRÁNKY/PHOTO PAGES WITH BIRDS

Blog Toniho Muleta o ptácích z Alicante, Španělsko/Toni Mulet´s Blog about the birds of Alicante, Spain

 

Jan Svatoš - fotografie ptáků a přírody/Website of Jan Svatoš - photos of the birds and from the nature

 


ZOOLOGICKÉ ZAHRADY A ZVÍŘATA CHOVANÁ EX SITU/

ZOOS AND ANIMALS IN THE CAPTIVITY:

Stránky průvodců Zoo Praha/Zoo Prague guides´web pages
 
Stránky soupisu veškerých zvířat chovaných v evropských zoologických zahradách/
One good website with the total systhematic animal list of the european zoo´s species
 

ZooChat


Zoos del Mundo - zoochat ve spanelstine/in spanish/en espańol
 

 

Stránky Romana Hynka o zoologických zahradách/Roman Hynek´s Web Page about the Zoos (czech version only)

Celosvětová zoo databáze/Worldwide zoo database

 

Zoos Worldwide

 

Objemný web Alexe Kantoroviche o zoologických zařízeních/

Capacious web of Alex Kantorovich about zoological institutions

 

 Středoevropská asociace přátel zoo/Central European Association of Zoo Friends

 

Wildfowl & Wetlands Trust


ZÁCHRANNÉ A REINTRODUKČNÍ STANICE/

RESCUE AND REINTRODUCTION STATIONS:

Caňada de los Pájaros
- 1. reintrodukční stanice na lysku hřebenatou na světě
first reintroduction station on the Crested Coot in the world

 

Labutí útulek Middlesex, GB/Swan Sanctuary in Middlesex, GB

 

Ochrana dropa velkého ve Velké Británii/Great Bustard Conservation Web in Great Britain

Ochrana dropa velkého v Německu/Great Bustard Conservation Web in Germany

OCHRANA A MANAGEMENT VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ORGANIZMŮ A KRAJINY/

PROTECTION AND MANAGEMENT OF WILDLIFE AND LANDSCAPE

Biomonitoring v České republice/Biomonitoring in the Czech republic

Biologická rezervace Doňana/Reserva Biológica Doňana

 

KATALÁNŠTINA/CATALAN:

Stránky Lektorátu katalánštiny v Praze/Lectorat de Catala de Praga web pages
 


JINÉ/OTHERS

 
Galerka Aliny Zvonarevy/Alina Zvonareva´s Gallery
Fotostránky Michala Komma/Michael Komm´s PhotoWeb

Search site