Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Česká republika/Czech republic

Praha a Střední Čechy/Prague and Central Bohemia

Zoo Praha

Moje fotogalerky ze Zoo Praha jsou ovlivněny dozajista tím, že nejen že do ní chodím odmalička, ale nějakou dobu jsem v ní i pracoval, což mi dopomohlo získat mnohé znalosti, které člověk běžně nezíská. Z období, které jsem strávil v Zoo Praha, vznikly i jiné fotogalerie umístěné ZDE.

 

(***)

 

My photo galleries from Prague Zoo are surely affected by fact that I used to visit that place from my childhood and, in addition, I was also working there. My professional stage in zoo helped me to gain most of the knowledges that you are not able to reach in normal life. Period I spent in Prague Zoo is placed HERE.

 

2005 - 2009

Bezobratlí + anamnia/Avertebrates + anamnia

Ptáci 1/Birds 1

Ptáci 2/Birds 2

Ptáci 3/Birds 3

Savci 1/Mammals 1

Savci 2/Mammals 2

Z archívu staré fotografie/Old photos from 80´s and 90´s

 

2010 a 2011 ZDE/HERE

 

2012:

I - vodní ptáci/water birds

II - klecoví ptáci/aviary species

III - co se do předchozích nevešlo/what did not fit before

 

2014 - 2017 ZDE/HERE

 

 

Malé zoo Chuchelský les a Zbraslav (květen 2008)/Small zoos Chuchelský les and Zbraslav 2008

Chuchelský les (září 2010)/Chuchelský les 2010

 

Nedá se říct, že by tyhle dva parčíky byly veliké, přesto jsou malé lesní zoo příjemným zpestřením dne pro lidi z velkoměsta. Měl bych ale několik zásadních výtek ke Zbraslavskému zookoutku: výběhy pro malé šelmy jsou nedostatečně veliké a vnitřní prostředí expozice je velmi homogenní, takže se v nich zvířata musí evidentně nudit. Voliéra pro bažanty královské je možná vhodná velikostně tak pro rosely, ale určitě ne pro ptáka, jehož délka ocasních per může mít až metr a půl. Je sice vidět, že zde chybějí peníze, nicméně v roce 2010 pro mě bylo nemilým překvapením, že Zbraslavský zookoutek je ve vlastnictví Lesů České republiky, což jim nedělá příliš dobrou vizitku. V Chuchelském lese nemají žádné extra ohrožené druhy ani extra přepychové expozice, ale minimálně je to příjemné místo. Některé klece by však potřebovaly zrenovovat. Jednu dobu zde měli jednu dobu hejno orebic a racků bělohlavých a mají tam snad ještě i dnes servala. Jinak jsou v druhovém spektru zejména lesní zvířata.

 

(***)

 

Despite of the small size of these forest local zoos these places are good relax for the people from a big city. Althought this I will have some rebukes to the small forest zoo Zbraslav: the paddocks for small carnivores are insufficiently big and interior design of the cages is very homogeneous. It is more than evident that the animals have to be bored a lot inside. Aviary for Reeves´s Pheasants is such convenient for some small parrots but surely not for a pheasant which has feathers in tail almost 150 cm long. It is visible the money lacks but in 2010 it was an unpleasant surprise for me the park is in the ownership of the Forest of Czech republic which does not put them in good light. In Chuchelsky les they have no luxurious expositions nor extra threatened species but it is a very pleasant place. Some cages need to be reconstructed. Once I saw there a group of the Red-legged Partridges and of the Yellow-legged Gulls and they probably have the Serval yet. Other inhabitants are mostly the forest animals.

 

Stanice přírodovědců (1996, 2008, 2010)/Naturalist Science Station Praha

Tři postupné návštěvy ve Stanici přírodovědců, Drtinova, Praha - Smíchov. Při té poslední mne, Evku a Jakuba exkluzivně provedl po stanici Michal. Úroveň tohoto zařízení je všelijaká - stanice se již léta potýká s nedostatkem peněz, což je sice smutné, na druhou stranu je to jediné specializované zařízení biologické osvěty, které funguje již od 60. let minulého století. Mnohá terária pro větší plazy by potřebovala zrenovovat jako sůl, venkovní expozice mi přišly veliké a prostorné.

(***)

Three visits in Naturalist Science Station, Drtinova, Praha - Smíchov. In the last one me, Evka and Jakub were guided exclusively by Michal. Standard of this institution varies a lot - the station has financial problems for many years which may look like sad but on the other hand this place is the only specialised institution for public education in biology which has worked from the 60th of the past century. Many terrariums for bigger reptiles need to reconstruct, outer exposition seemed to me to be enough big and spacious.

 

Záchranná stanice pro dravce a sovy Merlin (2008,2010)/Rescue Station Merlin for Birds

Návštěva v Záchranné stanici pro dravce a sovy na jejich původním sídle v Praze - Komořanech (2008) a následná show ve Stanici přírodovědců. Měl jsem možnost sledovat ještě vystoupení Merlinů na Den dětí v Rudné (2008). Fotografie naleznete v tomto albu. Některé fotky z Rudné jsou trošku rozmazané, protože hodně mrholilo.

 

(***)

 

Visit in the Rescue Station for Birds of Prey and Owls in their original seat in Praha - Komořany (2008) and consequent show in the Natural Science Station. I also see their show during the Children Day in Rudná (2008). You can see some photos

in this gallery. Some photos in worse quality because of the mizzle day.

 

Zookoutek a farma Radonice (září 2010)/Minizoo and farm in Radonice

Fotky z naší exkurze do Zookoutku Radonice (Praha - Satalice). Jedná se o malé zařízení, které se spíše než diverzitou exotických druhů může pochlubit diverzitou domácích plemen. Vzhledem k tomu, že jde o soukromé zařízení, by se zde našlo 100+1 much, které by se měly zlepšit, takže se zatím zdržím celkového hodnocení a budu věřit, že ke zlepšení dojde co nevidět :-) Velmi oceňuji nápad na reintrodukci králíka divokého, i když jsem nebyl seznámen s tím, jestli jsou vypouštěná zvířata geneticky stejná jako naše původní populace. Návštěva této farmy je vhodná pro všechny, kdo se zajímají o problematiku živočišné výroby. Na farmu jsem se vypravil s Tarou.

(***)

These are the photos from our trip to Minizoo and farm in Radonice (Praha - Satalice). It is a small institution which breeds a large diversity of domestic breeds more than exotic captive species. Although you can find 100+1 things to improve, I understand that it´s a small family company so I will delay of overall rating and believe this place will improve its imperfections as soon as possible :-) I appreciate an idea of the reintroduction of European Rabbit but I have not communicate with the owner whether his animals come from our native populations or not. I can strongly recommend to visit this farm to all people interested in the problematics of animal husbandry. I went to the farm with Tara.

 

Záchranná stanice Jinonice (březen 2013)/Rescue Station in Jinonice

V březnu jsem se vydal navštívit záchrannou stanici v Praze - Jinonicích. Poté, co skončila licence Věry Přibylové na provozování stanice, ji převzaly pod svoji správu Lesy Praha, které postupně dávají zařízení dohromady. Zatím je vytvořeno pouze několik provizorních voliér z jednoduchých materiálů, ale přesto lze zkonstatovat, že od mé poslední návštěvy tohoto místa v roce 2007 se mnohé zlepšilo (aspoň už tu nechodí koza po kanceláři :-) ). Současným nejatraktivnějším chovancem je dospělý bukač velký (Botaurus stellaris), který se však zdárně uzdravuje a naděje na jeho vypuštění do přírody je velká.

(***)

In March I visited Rescue Station in Prague - Jinonice. After the license of Věra Přibylová expired, Prague Forests took care of this place and slowly, they reconstruct all the station. Until now, only few temporary aviaries have been constructed from the simple materials. Nevertheless, it´s important to say that many things have changed from my last visit in 2007 in the positive sense (no goats in the office, in the minimum). The most attractive current ward is Great Bittern which convalesces well and there´s a high probability to release it to the wild.

 

ParaZoo Vlašim (listopad 2016)

Minizoo záchranné stanice ve Vlašimi.

(***)

Minizoo of the rescue station in Vlašim.

 

Farmapark Soběhrdy (listopad 2016)

Hromadná exkurze do jednoho menšího zoologického zařízení ve Středních Čechách. Ideální pro nedělní rodinné odpoledne.

Fotky: já & Lucka Šemberová

(***)

A trip to one lesser zoological institution in the Central Bohemia. Ideal for the Sunday afternoon.

Photos by me and Lucka Šemberová

 

Vodní dům v Hulicích (listopad 2017)/Waterhouse in Hulice

Nové ekocentrum, které spravuje ČSOP.

Foto já & Lucie Šemberová.

(***)

New ecocenter under administration of the Czech Union of Nature Conservation.

Photo by me & Lucie Šemberová

 

Západní Čechy/Western Bohemia

Zoo Plzeň (2009 I, II; 2011, 2012, 2016)

To, co najdete v jejich expozicích, nenajdete opravdu po celé republice a pravdou je, že u některých ptáků jsem se nechytal ani v čeledi, natož v druhu. Mimo to mají asi velmi dobrý tým zahradníků, protože zdejší zeleň je opravdu super. Za celou exkurzi v Zoo Plzeň jsem nafotil neuvěřitelných 741 fotek, čímž jsem trhnul rekord. Tím Plzeň v mém archívu překonala i Walsrode, kde jsem jich dal "pouze" 649. Musel jsem tedy cestu do Plzně rozdělit do dvou částí. Druhá část fotogalerie, věnovaná ptačímu zázemí a návštěvě akvaterária, umístěného externě v centru města.

Vypíchnul jsem několik drobných připomínek, které bych měl:
* Expozice pro ibise madagaskarské je poměrně tmavá a zarostlá, což u tak vzácných ptáků je poměrně škoda, páč tam nejsou moc vidět. Podobně klece pro bažanty a opice u smíšeného pavilonu v dolní části zoo.
* Nově upravená japonská zahrada je opravdu skvostná a stojí za vidění. Poněkud mě překvapuje relativně vysoký počet ptačích druhů v expozicích (někde i více jak tři). V dlouhodobém kontextu by mě velmi zajímalo, jak jim budou druhy spolu fungovat, až se zabydlí. Umístění kurzoriální čejky chocholaté do voliéry s bohatým podrostem a relativně malým prostorem pro létání mi nepřijde jako vhodné řešení.

AŽ NA TĚCHTO PÁR DROBNOSTÍ SE U MĚ ZOO PLZEŇ STÁVÁ V ČR SUVERÉNNÍM ČÍSLEM 1 :o)
 
Recenzi o ptačím putování pro ornitology naleznete zde a zde.
 
(***)

All you can find in their expositions, you cannot really find all over the Czech republic and it´s true that in some birds I couldn´t determinate them neither in the family nor in the species. Except of it they have a good gardeners´team. During my all excursion in Zoo Plzen I made incredible 741 photos so I run over my personal record. Plzen in my archiv crossed also the Walsrode park where I made “only” 649 photos. I had to divide the Plzen gallery to two parts. The second part is dedicated to the bird rears and our visit of aquaterarium in the center of the city.

I remind some small suggestions I would have:
* The Madagascar Crested Ibis exposition is relatively dark and too much planted. That´s a little bit pitty because these rear birds are not well – visible inside. The similar situation we can see at the pheasants´and monkeys´expositions at the mixture pavilion in the downside part of the zoo.
* New well – designated japon garden is really excellent and must be seen :o) The relatively high count of the birds´species in the expositions (sometimes more than three) is a little bit surprising. In the long – term period I would interested how the species inside can coexist. Placing of the cursorial Eurasian Lapwing into the aviary with rich brushwood and small space for flying I don´t consider as the best resolution.BUT EXCEPTING THESE SOME DETAILS I CONSIDER THE ZOO PLZEN NUMBER ONE IN THE ZOOS OF CZECH REPUBLIC.

 

Severní Čechy/Northern Bohemia 

Zoo Ústí nad Labem (2005, 2010)

Zoo v Ústí patří po designové stránce bohužel k parkům, které nejsou na tom příliš dobře. Většina expozic je silně zastaralá a je vidět, že parku chybí peníze. Od mé poslední návštěvy v roce 2005 sice proběhlo několik úprav, ale ne nijak významných. Pavilon šelem je vymalován velmi ponurými barvami a některé expozice mi připomínaly spíše vězeňské kobky, ale nové vnější expozice již jsou velmi pěkné. Vedle opičárny vyrostla pěkná voliéra pro papoušky. Zoo se pyšní krásným slonincem, který je bohužel designován max. pro tři zvířata, což je vzhledem k dlouhodobému plánu parku slony množit poněkud málo. S finančními problémy se nepotýká pouze zoo samotná, ale i město Ústí, které nemůže z tohoto důvodu úroveň parku zvednout. Velkou finanční zátěží je nemožnost přivést do parku užitkovou vodu kvůli skalnatému podloží, takže se všechny vodní nádrže až na bazén tuleňů napouštějí vodou pitnou, což je velmi drahé. Proto zde nenajdete příliš mnoho vodních zvířat. Expozice vodních ptáků byla úplně zrušena.

Vhodnost expozic je variabilní. Výběh pro posledního aligátora je velmi malý stejně jako vnitřní ubikace lachtanů. Velmi nepříjemně mě překvapila ubikace pro fosu, ve které se zvíře stěží otočí. Ale to jsou spíše výjimky. Některá zvířata mají sklony ke stereotypnímu chování (běhání po expozici sem a tam, různé trhavé pohyby – např. již zmíněná fosa či jeden z malajských medvědů).

S prostorem zoo rozhodně problémy nemá, čemuž napovídají obrovské výběhy pro kopytníky v horní části parku, takže je dost velká škoda, že díky absenci financí se tento velký potenciál nemůže využít. Jediným dodatečným zdrojem jsou občasné příjmy z rozmnožených papoušků v zázemních chovech parku.
Druhové složení není špatné. Sbírka primátů i kopytníků je poměrně bohatá. Z málo chovaných druhů zde mají např. osly somálské, jeleny bělohubé, pár úžasných rosomáků a supy himalájské.

Navzdory tomu, že není ústecká zoo ve srovnání s evropským standardem ta největší perla, si myslím, že bychom jí mohli věnovat více pozornosti, aby měla možnost mezi ty perly vstoupit. Takže až budete chtít adaptovat zvířátko, v Ústí vaši finanční pomoc ocení asi nejvíce z celé republiky.
 
Do Ústí jsem se vypravil s Michalem a s Františkem. Recenzi o ptačím putování pro ornitology naleznete zde.
 
(***)

Zoo in Ústí is not the best designated park in the Czech republic. The majority of the expositions is very ancient and it is very visible they need money. Last time I visited the zoo in 2005 so I have a good comparison. There are some news now but not so much. The carnivores pavilion is painted by cheerless colors and some expositions seemed to me to be like dungeons, but new outer runs are nice. New, nice aviary for the parrots grew next door to the primates house. They have a beautiful elephant house, but unfortunately designated for max. three animals – and that´s a pitty. The problems with the money do not accompany the zoo only but also all the city Ústí nad Labem so there´s no way how to improve the park. There is also a big problem that´s impossible to bring the utility water into the zoo thanks to the rocky subsoil so all the water tanks are fullfilled by the potable water which is very expensive. So then you cannot find a lot of water animals here. Water birds exposition has been liquidated.

The appropriateness of the expositions varies. The last Alligator´s run is very small as same as the inner exposition for the sea lion. I was unpleasantly surprised by the Fosa´s run which is really very small. But these are mostly the exceptions. Some animals tend to have stereotype behavior (running around the exposition, jerky movements – e. g. Fosa or one Malayan Bear).

The species collection is not bad. They have a rich collection of the primates and ungulates. You can find here Thorold's Deer, a pair of Wolverines and Himalayan Griffon Vultures.
In spite of the fact the Zoo in Ústí is not the best in Europe I think we should dedicate more attention to bring it into the top of the best parks. So if you want to adopt an animal, do it here because they will appreciate your help as much as possible.
 

I went to Ústí with Michal and František. Article about my birding trip in the zoo you can read here.

 

Zoo Děčín (2013, 2018)

Po osmi letech jsem se konečně dostal ke své druhé návštěvě Děčínské zoo. Nečekal jsem nějaké převratné změny. Děčín je po léta standardní dobrou zoo, která vlastní mnoho zajímavých druhů (mravenečník velký, prase visajanské, zoborožec vrásčitý atp.) a může se pyšnit zejména moc pěkně zpracovanými osvětářskými tabulemi. Návštěva zde je příjemným odpočinkem. Do zoo jsem jel pracovně s Mirkou.

(***)

Eight years later I finally went to my second visit of Zoo Děčín. I did not expect any revolutionary changes. Děčín, over years, is a very good zoo which keeps lots of highly interesting species such as Giant Anteater, Visayan Pigs or Wrinkled Hornbills. In addition, they have amazing public educational boards. Your visit here will be a very nice relax. I did my journey during working, accompanied by Mirka.

 

Podkrušnohorský Zoopark Chomutov/Zoopark Chomutov

(2008;2011)

Tento zoopark je údajně již rozlohou největší zoo v České republice. Jejich základní myšlenka je chovat severskou faunu. Mají opravdové druhové unikáty, jako je třeba takin čínský nebo daněk mezopotamský (který byl mimochodem velmi kontaktní :o) ). Dále mě zaujali tři tuleni kuželozubí, bukač velký, rosomák a hejno polodivoké populace husy velké. Park je prostorný, expozice mají poměrně vysokou úroveň. ČRecenzi o ptačím putování pro ornitology naleznete zde.

 
(***)

This zoopark is probably the biggest zoo in Czech republic. Its basic idea is to conserve northern fauna. They have the unique animals as the Persian Fallow Deer or Golden Takin, breed in Europe only here and in Zoo Liberec. From the other animals I can mention three Gray Seals, the Wolverine, Great Eurasian Bittern and semiwild population of the Greylag Geese. The park is very spacious and all the expositions have very high standard.Zoo Liberec (červen 2014)
... moje týdenní stáž u Honzy. Do Liberecké zoo jsem se podíval po 19 letech. Liberec má jasný směr - specializuje se na dravé ptáky a horské kopytníky, což jim evidentně jde. Skvělé odchovy mají přesto, že mnoho expozic je již staršího data výroby. Ze zajímavých druhů lze zde nalézt např. nahury tibetské, takiny čínské, ovce kruhorohé, orly jestřábí a nejmenší, tři druhy čimang nebo výry sibiřské.

(***)

... my short-term attachment at Honza. I came to Liberec Zoo after 19 years. Liberec has a very clear direction - they are specialized in the birds of prey and mountain ungulates and they do it well. Despite many enclosures are already older, they have excellent breedings. They have such interesting species as Bharals, Golden Takins, Bukhara Urial, Bonelli´s and Booted Eagle, three species of caracaras or Siberian Eagle Owls.Záchranná stanice Archa při Zoo Liberec (červen 2014)/Rescue Station Archa at Liberec Zoo
Celé zařízení, otevřené zhruba před osmi lety, bylo postavené z evropských fondů. Nutno říct, že pracovníkům Zoo Liberec se podařilo vytvořit asi jednu z nejhezčích záchranných stanic u nás. Do stanice jsem se vypravil s Honzou.

(***)

All this institution was opened eight years ago and it was built from the European Funds. It´s important to say that the employees of the Liberec Zoo probably constructed one of the best rescue station in our country. I came to the station with Honza.Zookoutek Ralsko (červen 2014)/Little Zoo in Ralsko
Malý zookoutek, který se sice s nadsázkou chce nazývat záchrannou stanicí, nicméně dle mého názoru by spíš měl někdo zachránit ta zvířata odsud. Mnohé z expozic nesplňují parametry pro záchranné stanice.

(***)

Small zoo which wishes to be called as "rescue station", nevertheless, in my eyes the animals here should be better rescued to other place. Most of the enclosures do not fit the parameters for the rescue stations.
 

 

Východní Čechy/Eastern Bohemia

Zoo Dvůr Králové (2007, 2008, 2009 + chovatelský seminář/breeding colloqium, 2011, 2013, 2014 + 2016)

 

Dvůr je z těch zoologických zahrad, které byly špičkou už před patnácti lety, když jsem se tam byl podívat poprvé. Od té doby si zoo udržuje více méně stejnou podobu. Zůstává jim skvostná sbírka velkých afrických savců včetně okapi, z dalších druhů možno zmínit guerézy angolské, skupinu pelikánů skvrnozobých, perličky chocholaté, pávy konžské, pár volavek červených a dvě samice indického nosorožce. Recenzi o ptačím putování pro ornitology naleznete zde.
 
(***)

Dvur Kralove is one of the zoological gardens which belonged to the top15 years ago when I visited the zoo the first time. Since these times the zoo maintains the same form until now. They have a very luxurious collection of the african mammals, including Okapi. From the other species we can mention the Angola Colobus, breeding group of the Spot-billed Pelican, Crested Guineafowls, the pair of Purple Herons, Congo Peafowls and two females of the Indian Rhinoceros.

 

(fotky jsou ode mne a Martina Smrčka/photos by me and Martin Smrček)

 

Zoopark Stěžery (únor 2016)

Malá soukromá zoo poblíž Hradce Králové. Mají velmi dobrou sbírku velkých papoušků. Průměrná úroveň expozic dobrá, nicméně voliéry pro papoušky poměrně malé a ne příliš kvalitní expozice kočkovitých šelem. Zařízení se stále dostavuje. Do zoo jsem se byl podívat s Petrem.

(***)

A small zoo close to Hradec Králové. They have a very good collection of big parrots. An average level is good, nevertheless, they have quite little aviaries for parrots and enclosures for the big cats of lower quality. The park is still being constructed. I went to the zoo with Petr.

 

Záchranná stanice Pavlov (prosinec 2012)/Rescue Station for Wild Animals in Pavlov

Tato záchranná stanice zjevně patří z expozičního hlediska k nejlepším, které jsem kdy viděl. Mimo samotné stanice se zařízení věnuje sledování stavu vydry říční (Lutra lutra) a norka evropského (Mustela lutreola) a reintrodukci puštíků bělavých (Strix uralensis) a sýčků obecných do přírody. V areálu stanice jsou velice pěkné expozice věnované vydrám i jiným živočichů (na vydry mají jeden z nejlepších výběhů, který jsem kdy viděl).

(***)

From my point of the view, this rescue station belongs to the best ones I have ever seen. Except of the rescue activities the institution also collaborates on the project of the Eurasian River Otter and European Mink monitoring. In addition, they also collaborate on the reintroduction project of Ural Owl and Little Owl to the wild. They have probably the best paddocsk for otters I´ve ever seen.

 

Zoo Chleby (listopad 2017)

Po letech jsem se konečně dostal do první české soukromé Zoo Chleby jako doprovod našich kolegů z Ruska. Na focení bohužel bylo již dost tma, ale přesto jsem se snažil zdokumentovat maximum.

(***)

After many years, I finally had a possibility to visit the first czech private Zoo - Chleby - as a companion of our colleagues from Russia. Unfortunatelly, it was too dark to do the photos. Anyway, I did my best to document the maximum.

 

Jižní Čechy/Southern Bohemia 

Zoo Hluboká - Ohrada (2006, 2007, Zoo a konference CITES 2009/Zoo and the CITES conference 2009, 2013, 2014 + 2015)

 

Ač je tato zoo sice malá, poslední dobou jde její expoziční úroveň velmi nahoru. Vystavěli pěknou voliéru evropských mokřadů a připravují se další včetně expozice Českého lesa. Soustředí se především na evropskou faunu. Ze zajímavých druhů mají některé sojkovce, ťuhýka šedého, velekura himalájského, tetřeva hlušce a velikou sbírku našich sov. Expozici vlků nepovažuji za příliš vyvedenou. Recenzi o ptačím putování pro ornitology naleznete zde.
 
(***)

Despite of the small size of this zoo its expositional standard goes up very quickly mostly in the last years. They have a very nice aviary of the european wetlands and other expositions are being prepaired now. They are mainly interested in the european fauna. From the most interesting sepcies we can mention some species of Babblers, the Great Grey Shrike, Himalayan Snowcock, Capercaillie and the great collection of european owls. I don´t consider the wolves expositon as well-done.
 
 
V říjnu jsem poprvé zavítal do soukromé Zoo Tábor. Jedná se o nevelké zařízení - několik druhů kopytníků a šelem, voliéra s vodními ptáky, několik druhů sov a přes léto papoušci. Zařízení bohužel postrádá teplé pavilony pro návštěvníky. Zajímavé druhy: husice rudohlavá a fosa.

(***)

In October, I firstly visited a private zoo in Tábor. It´s a small institution - few species of ungulates and carnivores, aviary with waterfowls, few species of owls and parrots only during the summer. The zoo does not have any heated houses for the public. Interesting species: Ruddy-headed Gooses and Fossa.


Mini Zoo Wapiti Pernek - Samoty, Horní Planá (březen 2015)
Tento zookoutek jsem navštívil cestou ze Šumavy. Našli jsme ho úplně náhodou. Jedná se o soukromé zařízení. Majitelka se o zvířata vzorně stará, ale je vidět, že by si potřebovala v několika případech rozšířit znalosti. Upozornil jsem ji na malou voliéru pro sovice, káňata a satyry. A průchozí expozici pro pštrosa dvouprstého, byť mladého, nepovažuji za příliš dobrý nápad. Zbytek zařízení se mi líbil. Do zookoutku jsem se podíval s Vladkem.

(***)

I visited this zoocorner during my way back from Šumava. We found it by chance. It is a private place. The owner takes care of the animals well, but she needs in some cases to extend her knowledges. I attended her that she keeps Snowy Owls, hawks and tragopans in quite small aviaries. And I don´t really consider a walk-through enclosure for an Ostrich to be a good idea, despite the bird is even young. Nevertheless, the rest of this place was quite nice. I came here with Vladek.

 

Záchranná stanice Votice (duben 2010)/Animal Rescue Station Votice

 

Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata ve Voticích - zajímavé a poučné místo. Mají tu několik stálých chovanců, kteří už se do přírody nevrátí, a kromě nich stanicí projde až 800 zvířat za rok. V současné době zde mají 16 zaměstnanců a brzy se celý komplex přesune do plánovaného areálu v Hrachově, kde bude posléze i útulek pro týraná a opuštěná domácí zvířata všech druhů. Stanice je v intenzivním kontaktu s místními zoology, zejména při navracení zvířat zpět do volné přírody.


(***)


Rescue station for handicappe animals in Votice is a very interesting place. They have few wards which will never return back home. In total, almost 800 animals usually pass through the station. Sixteen employees take care of the running of this place. Early all the station will be relocated to the new complex in Hrachov where domestic abandoned and tortured animals also will be placed. The station is connected to the local net of the zoologists, mainly during the return home of the animals.

 

Hospodářský dům Bohuslavice u Telče (červen 2016)/Farm Bohuslavice u Telče

Velká farma, kam jsme se vydali na seminář o legislativě CITES. V rámci farmy mají hotel, krásné výběhy pro koně a voliéry pro hrabavé a malé papoušky.

(***)

Big farm where we went to the CITES seminary. In the farm there is a hotel, spacious enclosures for domestic horses and some aviaries for the fowls and little parrots.

 

Českomoravská Vysočina/Czech - Moravian Highlands

 

Zoo Jihlava (2007, 2011, 2015, 2016, 2017)

Když jsem se byl po letech podívat v zoo v Jihlavě, musel jsem zkonstatovat, že za těch asi 15 let, co jsem tam nebyl, se zas tak moc nezměnilo, což je škoda. Vyrostla jim sice velmi pěkná africká vesnice, avšak mnoho expozic pokulhává. Opravit je zapotřebí zejména výběh malajských medvědů, expozičně se mi nelíbil výběh hrošíků libérijských. Ze zajímavých druhů sázejí na drápkaté opičky a lemury, které úspěšně množí a určitě musím zmínit velmi kontaktní babirusy celebeské. Recenzi o ptačím putování pro ornitology naleznete zde.

(***)

When I visited the Zoo Jihlava, I had to say that not so much changed during the last 15 years – and that´s a little bit pitty because this zoo was considered as one of the most progressive in the Czech republic. They have built a very nice african village but a lot of out-of-dated expositons still maintains. They need to reconstruct the Malayan Sun Bear exposition, I also did not like the Pygmy Hippo exposition. The most interesting species are the small Callitrichinae monkeys and the lemurs which they breed with the success. I also have to mention very friendly Babirusas.

 

Jižní Morava/Southern Moravia

Zoo Brno (2009, 2013)

Po zoologických dnech jsem si chtěl dát jednodenní oddych, taxem se vypravil do brněnské zoo. Na výlet jsem jel s Janinou a Hankou. Celkově hodnotím park jako velmi průměrný. Otevřené expozice nemají špatnou úroveň, pavilony a klecové voliéry naopak poněkud pokulhávají, snad až na nový komplex tygrů a levhartů. Veliká škoda je, že vnitřní ubikace zvířat afrického safari není zpřístupněna návštěvníkům. Co se týče druhového spektra, zaujala mě smečka bílých kanadských vlků, korovec jedovatý, několik vzácnějších papoušků (vaza, kea, marakána) a jako reprezentanti naší fauny skupina pochopů rákosních. Recenzi o ptačím putování pro ornitology naleznete zde.
 
(***)

I wanted to have the one relax day after the Zoological Days conference so we went to the Zoo of Brno. I realised the trip with Janinka and Hanka. Globally, I eveluate the park as a very average. Opened expositions don´t have the bad standard but the pavilions and the volaries are a little bit out-of-dated (with the exception of the new tigers and leopards´expositons). In the species diversity the most interesting species are the group of the Canadian white Wolves, the Gila Monster, some more rare parrots (Vasa Parrot, Kea, Blue-winged Macaw) and the Western Marsh Harrier group as the representatives of our avifauna.

 

2018:

Nižší obratlovci a bezobratlí/Lower vertebrates and avertebrates

Ptáci/Birds

Savci/Mammals

 

2017:

Nižší obratlovci/Lower vertebrates

Ptáci/Birds

Savci/Mammals

 

2016:

Nižší obratlovci/Lower vertebrates

Ptáci/Birds

Savci/Mammals

 

2015:

Nižší obratlovci/Lower vertebrates

Ptáci/Birds

Savci/Mammals

 

2014:

Nižší obratlovci/Lower vertebrates

Ptáci/Birds

Savci/Mammals

 

2013:

Nižší obratlovci/Lower vertebrates

Ptáci/Birds

Savci/Mammals

 


Papouščí zoo Bošovice (duben 2015)/Parrot Zoo Bošovice
Malá a luxusně vybavená soukromá zoologická zahrada, zaměřená pouze na chov papoušků. Mají velmi dobré zázemí a solidní chovatelské výsledky.

(***)

Little and luxuriously equipped private zoo with main aim in parrots, parakeets and relatives. They have very good backgrounds and highly good breeding results.
 
Zoo Hodonín (2013, 2015, 2017)
Od mé poslední návštěvy v roce 2004 šla zoo viditelně dopředu. Zmizely některé staré expozice, nahradily je nové a přibylo několik desítek zajímavých druhů. Vystavěn byl nový komplex pro kočkovité šelmy, pěkné akvárium a výběh pro plameňáky. Z atraktivních druhů přibylo několik klecových ptáků.

(***)

The zoo goes ahead from my last visit in 2004. Many old enclosure have been substituted for the new ones. They built a new complex for big cats, nice aquarium and an enclosure for the flamingos. Some attractive species also have been gained to the zoo.Zoopark Vyškov (červen 2016)
Moje pilotní návštěva Zooparku, na které mě provázela zooložka Dana Hyláková. Zařízení je malé, ale velmi pěkné. Asi nejvíce mě zaujala expoziční kombinace domácích koček a suchozemských želv.

(***)

My first visit in the Zoopark. I was accompanied by the main zoologist Dana Hyláková. Institution is very small, but nice. I was mostly interested in the combined enclosure of domestic cats and terrestric tortoises.
 
Nově otevřený zooparčík u Lednických rybníků. Poměrně obstojná kolekce ptáků, několik druhů kopytníků, tři druhy primátů.

Fotky já & Renata Hasilová.

(***)

Newly opened zoopark at the Ponds of Lednice. Interesting collection of birds, few species of ungulates, three species of primates.

Photos by me & Renata Hasilová.
 
 

Central Moravia/Střední Morava

 

Zoo Olomouc (2012 - včetně sbírek PřF UP/including zoological collections of PřF UP, 2013, 2014 včetně Komise papoušků/2014 including Comission for Parrots)

Po zoologických dnech jsem společně s kamarády Luckou, Michalem a Bárou utekl do olomoucké zoo. I když jsem si myslel, že budou ve velkých mrazech zvířata schovaná, viděli jsme velkou část chovanců. Zoo je takovým průměrně pěkným parkem a přirovnal bych ji např. k Ostravě nebo Liberci. Je celá umístěná v lese, což jí dodává atmosféru klidu. Mají pěkný šelminec a mořská akvária, obrovské ptačí voliéry a savčí výběhy. Ze sbírky zvířat lze zmínit velmi dobrou kolekci severských kopytníků a poddruhů vlka, charzy žlutohrdlé, racky velké, káně rudochvosté, sibu deskozubou a další. Návštěvu mohu vřele doporučit. Galerku doprovází několik fotek ze zoologických sbírek na univerzitě.

(***)

After the zoological days me together with my friends Lucka, Bára and Michal escaped to the Zoo Olomouc. Though I thought that in freezy days the animals will be hidden, we saw the most portion of the species kept in the zoo. The park is nice, maybe comparable with such sites as Ostrava or Liberec. All is situated to the forest which makes it a quiet place. They have good house for big carnivores, sea tanks, spacious bird aviaries and mammal padocks. In the animals I have to mention a good collection of northern ungulates and wolf subspecies, Yellow-throated Martens, Great Black-headed Gulls, Red-tailed Hawk, Spotted Eagle Ray and others. I can recommend you warmly visit this place. The gallery is accompanied by some photos from the zoological collection on the university.

 

Zoo Lešná (2007, 2012, 2013, 2015)

Tato zoo patří k českým špičkám. Nejen že jejich expozice mají vysokou úroveň a jako park je velmi pěkně upravena. Mají několik moc hezky udělaných prostupných expozic. Z hlediska druhového bohatství nejzajímavější jsou asi tamandua stromová, slunatec nádherný, vlhovec zelený, čimango falklandský, čáp jihoamerický, čáp belokrký a některé druhy tukanů. Měl bych jedinou výtkou, a tou je velmi stísněný pavilon žiraf. Recenzi o ptačím putování pro ornitology naleznete zde.

(***)

This zoo is one of the four best zoos in the Czech republic. Its expositions have a very high standard and all the park is well-designed. They have some well-done free-animals expositions. In the animal diversity I was mostly interested in the Southern Tamandua, Sunbittern, Green Oropendola, Striated Caracara, Maguari Stork, Wooly-necked Stork and some species of toucans. I have one big exprobration and that is a very cramped giraffe pavilion.

 

Kroměřížský zámecký park (červenec 2017)/Park of the Chateau Kroměříž

Odpolední relax v Kroměříži. Návštěva zámeckého parku s minizoo.

(***)

Afternoon relax in Kroměříž. A visit of the chateau park with the minizoo.

 

Severní Morava/Northern Moravia

Zoo Ostrava (2010, 2013, 2015)

Zoologická zahrada v Ostravě prošla v průběhu posledních několika let velkou rekonstrukcí, takže pokrok je zde vidět. Najdete zde spoustu krásných, nových a citlivě sladěných expozic (např. úžasný komplex asijských ptačích voliér, doplněný výběhem pandy červené a asijských kopytníků nebo obstojný výběh africké savany), ale i spoustu starých, nevyhovujících výběhů (pro medvědy a velké kočky). Nicméně je zde vidět snaha o pokrok dopředu, což oceňuji. Zoo má obrovský prostorový potenciál, tak je možné předpokládat další rozšiřování expozic do budoucna. Myslím, že by stálo za to zakonzervovat staré expozice medvědů a opic jako příklad dobové architektury minulého století. Druhová sbírka je až překvapující - obstojná kolekce lemurů, medvěd syrský, dytík velký, kachny madagaskarské, velká kolekce dravců a v zázemí čekající pár krásných jeřábů sibiřských. Pouze kolekce plazů je poněkud druhově chudá. Velmi mě zklamalo, že se jim nepodařilo udržet naživu pár morčáků šupinatých, kteří se téměř v Evropě nechovají, a že jsem v zoo nenašel pár satyrů Cabotových, které mají taky jako jedni z mála v Evropě. Celkový dojem je velmi pozitivní a vřele doporučuji každému návštěvu zoo.

(***)

Zoo Ostrava has passed big reconstruction over last years so its progress is well-visible. You can find here new, beautiful and sensitively combined expositions (e. g. excellent complex of asian bird aviaries filled with the paddock for Red Pandas and asian ungulates or nice paddock of african savannah) but also some old inconvenient expositions (e. g. for bears and big cats). Zoo has a big spatal potential so we can suppose the park will expand in the future. It would be convenient to conserve old expositions such as for bears or monkeys as a good example of period architecture. Their species collection is surprising - big collection of lemurs, Syrian Brown Bear, Bush Stone-curlew, Meller's Ducks, big collection of birds of prey and a pair of beautiful Siberian Crane waiting in the background for their new exposition. Only the collection of reptiles is a little bit poor. I was decepted they did not maintain a pair of Chinese Mergansers bred very rarely over all Europe and I did not find rarely bred Cabot's Tragopan. Overall impressions of the zoo are very positive and I can recommend the visit here to everybody.

 

Záchranná stanice Bartošovice (červenec 2010)/Rescue Station in Bartošovice

Záchranná stanice v Bartošovicích je jednou z našich nejstarších záchranných stanic. Zařízení je velmi pěkné, většina voliér je prostorných a probíhají zde rozsáhlé rekonstrukce. Zásadní chybou, kterou jsem shledal, bylo, že v poloprázdných klecích pro krkavcovité ptáky chyběly nějaké hračky, které by je zabavily v průběhu dlouhého dne. V současné době zde probíhá projekt na návrat orlů skalních (Aquila chrysaetos) do české přírody. Ze zajímavých druhů zde v současné době pobývá dlouhodobě např. káně rousná.


(***)


Rescue Station in Bartošovice is one of the eldest rescue stations in the Czech republic. The intitution is very nice, the majority of aviaries is spacious and we can see some progress (e. g. reconstructions). I found one basic fault: in the half-empty aviaries for the corvids I found no toys for the birds so it was evident that the birds were boring inside. Currently they have a big project "reintroduction of Golden Eagles". They also have also some interesting species - e. g. Rough-legged Buzzard.

 

Výstavy/Exhibitions

Výstava Exotika Lysá nad Labem/Exhibition Exotika in Lysá nad Labem (2008, 2010,2011, 2012, 2014, 2015, 2017)

Výstava Exotika v Lysé je tradičním místem shromáždiště chovatelů zejména exotického ptactva z České republiky. V posledních letech se výstava silně rozšířila zejména o akvarijní rybičky a plazy, nicméně savci jsou čím dál tím častěji vystavováni také.

 

(***)

 

Exhibition in Lysá is a traditional joining activity for the czech breeders mainly of the exotic birds. In last years, tank fish and reptiles are also exhibited, but slowly, particular mammal species may appear too.

 

Výstava kanárů a drobného zpěvného ptactva Brno - Kníničky (listopad 2015)/Exhibition of the canary birds and small passerines in Brno - Kníničky

Malá výstava kanárků v Brně, která byla doplněna o výstavu dalších drobných zpěvných ptáků. Nebylo to špatné, ale opět jsem se přesvědčil, že křížení dvou druhů je věc, která se mi nelíbí.

(***)

Little exhibition of the canary birds in Brno. It was also possible to see there another little passerines. It was not quite wrong, nevertheless, still, I made myself sure that I don´t like the crossbreedings of various species.

 

Výstava Terra Fauna Arkády Pankrác (říjen 2012) / Exhibition Terra Fauna Arkády Pankrác

Německá teraristická výstava v obchodním centru na Pankráci. Nutno říct, že to mají docela pěkně udělané. Na výstavujsem se vydal s Janou.

(***)

German terarist exhibition in the commercial center in Pankrác. It´s to say that it´s a well-arranged exhibiton. I went to the exhibition with Jana.

 

Výstava obojživelníků (květen 2012)/Exhibition of the amphibians

... ve Stanici přírodovědců

(***)

... in the Station for Young Naturalists.

 

Výstava Pod Hladinou Vltavy/Exhibition Under the surface of the river (2012, 2014)

Výstava Pod hladinou se nachází v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí. Vydali jsme se na ni na základě referencí s mojí maminkou, Hankou a její rodinou. Celá výstava není veliká, jsou to asi tři místnosti s nádržemi ryb mírného pásu, doplněné poněkud nevhodně expozicí artefaktů mořských živočichů. Navzdory tomu, že se jedno k druhému nehodí, jsme z výstavy odcházeli se spokojeným pocitem. Jediné, co by mne zajímalo, je, jak dlouho mohou ryby mírného pásu vydržet takto v zajetí. Některé z nich byly totiž až příliš pěkně vybarvené, aby takto vyrostly v akváriu. Skoro jsem měl pocit, že jsou v nádržích pár dní.

(***)

Exhibition Under the surface of the water is placed in the Palace of Kinsky in the Old Town Square. After some references we decided to visit it with my mom, Hanka and her family. All the exhibition is not too big - only three rooms with the tanks of the freshwater fish, supplemented little bit inconveniently by the expositions with the artefacts of different sea animals. Despite of it, we left the place satisfied. The only thing I would interest in was how long the freshwater fish is able to live in such captivity conditions. Some of them were too well coloured to believe they have grown in the artificial tank. I almost had a strange feeling they are in the tanks only few days.

 

 

Návštěvy soukromých chovatelů/Visits at the private breeders

 

Návštěva u soukromého ptačího chovatele (prosinec 2017)/Visit at the private bird breeder

Pro přístup do galerky je nutné heslo.

 

(***)

 

You need a password to enter.

 

 

Návštěva u soukromého chovatele (srpen 2015)/Visit at the private mammal breeder

Návštěva u chovatele, který se specializuje na chov malých šelem a veverek. Zařízení se mi líbilo.

(***)

Visit at the breeder who´s main aim is to breed the small carnivores and squirrels. I liked this place.

 

Návštěva u soukromého chovatele (červen 2014)/Visit at the private mammal breeder

Návštěva u chovatele, který se specializuje na chov malých koček. Zařízení se mi líbilo.

(***)

Visit at the breeder who´s main aim is to breed the small cats. I liked this place.

 

Návštěva u soukromého ptačího chovatele (červenec 2010)/Visit at the private bird breeder

Protože jsem cestoval po severní Moravě, neodolal jsem se konečně podívat k soukromému chovateli na jeho sbírku, kterou má ve svém soukromém sídle. Navzdory soukromému zařízení jsem byl překvapen počtem druhů, které Adam chová i odchovává, a úrovní expozic. Většina voliér byla velkých a prostorných s členitě utvářeným prostorem. Na soukromé chovatelské zařízení jsem byl velmi mile překvapen. Ze zajímavých druhů chová frankolíny obecné, holuby doupňáky, hrdličky kapské a jiné. Moje fotky bohužel nejsou příliš kvalitní, protože jsem měl velmi málo času a ještě méně denního světla v deštivém dni.

(***)

When I was travelling around Northern Moravia, I wanted to come to the private breeder to see his collection in his residence. Although this is a private breeding, I was surprised by the diversity of the species which Adam breeds and reproducts, and also by the high standard of his aviaries. Most of them were sufficiently spacious and heterogeneous. I was nicely surprised. From the most interesting species Adam breeds e. g. Black Francolin, Namaqua Dove, Stock Pigeon or two species of turacos. My photos are not of the best quaility because I had too short time and too rainy day to do them.

 

Sklorex Brno (leden 2016)

... aneb jak mne Petr vzal do pořádné akvaristiky.

(***)

... or how Petr took me to one good aquarium shop.