Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Austria/Rakousko

 

Tierpark Schönnbrun (2013, 2014, 2017, 2018)

O květnových svátcích jsme spolu se Štěpánem, Petrem, Jarkou a Kačkou udělali hromadnou zoologickou "expedici" do vídeňské zoo. Prošli jsme ji opravdu důkladně křížem - krážem. Tierpark je klasikou a jeho úroveň není potřeba diskutovat. Mnohé pavilony, ač prastaré, jsou krásně zrekonstruované a jsou tak dobrým příkladem, co vše se dá vytvořit ze starých budov. Z atraktivních druhů zde lze vidět pandy velké, koaly medvídkovité, nosorožce indické, guerézy běloramenné nebo tučňáky skalní a patagonské. Z nových expozic se mi líbila voliéra pro vlhy a úchvatná terárka pro evropské obojživelníky a plazy.

(***)

During the saint days in May together with Štěpán, Petr, Jarka and Kačka we did a zoological trip to the zoo in Wien. We passed there all the day. Tierpark is the classical zoological garden and we don´t need to discuss it´s level. Most buildings, despite very ancient, they are amazingly reconstructed and show a good case what to creat from the elder houses. I really enjoyed their bee-eater aviary and beautiful terrariums for european amphibians and reptiles. In their exposition you can see, for instance, Giant Pandas, Koalas, Indian Rhinos, King Colobus or Rockhopper and King Penguins.

 

Messerli Research Institute Bäd Voslau (říjen 2017)

Návštěva v centru pro výzkum etologických jevů, které je součástí University of Veterinary Medicine Vienna. V tomto zařízení chovají největší skupinu nestorů kea (Nestor notabilis) na světě mimo Nový Zéland. Za možnost této exkurze bych chtěl poděkovat Dr. Raoulu Schwingovi.

Fotky: já & Tamara Staňková.

(***)

Our visit in the center for the research of ethology, a part of University of Veterinary Medicine Vienna. Here they keep the biggest breeding group of the Keas (Nestor notabilis) out of New Zealand. I´m very grateful to Dr. Raoul Schwing for his time to guide us.

Photo by me & Tamara Staňková.

 

Vogelpark Turnersee - St. Primus (duben 2018)

Menší soukromý park, do kterého jsme se za přítomnosti jeho majitele dostali týden před otevírací sezónou. Zařízení více chovatelského typu s některými velmi zajímavými druhy ptáků.

Foto: já & Renata Hasilová.

(***)

A lesser bird park where we went one week before its opening thanks to its owner. The institution is more like breeding center with some very interesting birds species.

Photo by me & Renata Hasilová.