Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Slovakia/Slovensko

 

 

 

 
Najít v Bratislavě zoo je dost velké umění - není vůbec nijak značena a propagace funguje na bodě mrazu. Počítejte i s divokým parkováním, protože zdejší parkoviště má kapacitu max. 200 míst. Na slovenské peníze mi 130 Kč jako vstup přišlo relativně hodně. Na druhou stranu u vchodu vás nečeká žádná protivná "atraktivní" blondýna, ale babička s milým slovenským úsměvem. Je cítit, že park potřebuje zrenovovat, ale nejsou peníze ani snaha ze strany města. Potenciál je tu veliký, prostoru mají dost. Některé expozice jsou (až na typ oplocení) dostačující až moc, některé jsou naopak předpotopní. Vytvoření neplaceného dinoparku jako součásti zoo mi přijde jako cesta úplně špatným směrem. Navzdory tomu jsem měl až na výjimky pocit, že zvířata nejsou nijak obzvlášť nespokojená. Druhové obsazení není nijak výjimečné. Největším tahákem zoo je zjevně bílý jihoafrický lev, z málo chovaných druhů mají velkou skupinu psíků mývalovitých a antilopy jelenovité. Recenzi o mém ptačím putování po zoo pro ornitology naleznete zde.

(***)

It is very hard to find the zoo in Bratislava – it is not marked inside the city and the propagation of the park does not work in the least. Count with a very wild parking because the parking capacity does not surpass 200 parking places. In the slovakian conditions I consider the ticket price 130 SK a relatively expensive entrance but on the other hand there´s no adverse “attractive” blondgirl at the entrance but the nice slovakian grandmother with a pleasant smile. It is visible that all the park needs to pass the complex reconstruction but there are no money nor effort from the city side. Despite of this they have a lot of useful space. Some expositions have the sufficient size (some of them more than necessary) but the others are really very ancient. I consider the creating of unpaid Dinopark as the part of the zoo a wrong way. Despite of it (with some exceptions) I didn´t have the impression that the animals feel discontented in the expositions. The species diversity is not very extraordinary. The biggest star of the zoo is probably the white African Transvaal (Krugeri) Lion. From the rare – breeded species they have a very big group of the Racoon Dogs and the Blackbucks. Article about birding in the zoo you can read here.
 
 
 
I když jsem navštívil v Evropě již poměrně dost zoologických zahrad a myslel jsem si, že nejzajímavější jsem už asi viděl, Košická zoo mě přesvědčila o omylu. Toto místo je zajímavým příkladem, jak udělat z mála něco, co stojí za vidění. Přestože tady není extrémně objemná druhová sbírka ani nechovají příliš mnoho vyslovených špeků, co mne jednoznačně zaujalo, je kompozice expozic. Většina z venkovních výběhů má nadprůměrnou plochu, čímž se zoo řadí vůbec k největším v Evropě. Výběhy pro kopytníky nejsou při své velikosti sešlapané a pravidelně okusovaný trávník dává zoo nádech svěží zeleně. Přestože je zde jistý podíl starých expozic, jsou většinou velmi vkusně upravené. Jistou zásluhu na tom kromě zaměstnanců mají i překrásné exteriéry okolní přírody, která je mozaikou smíšených kopcovitých lesů a rozsáhlých lučních porostů, kombinovaných s roztroušenými trsy keřů. Odrazem atmosféry místa byla i docela vysoká návštěvnost, vezmu-li v potaz, že jsme přišli ve všední den. Z druhů, které mne zaujaly, zde chovají kondory velké, perličky chocholaté, rudokrké pštrosy dvouprsté, kachny laysanské, nebo ary horské.

Do zoo jsem se podíval s Petrem, Zvim, Mirkou a dalšími.

(***)

Despite I have visited lots of zoological gardens over Europe and I believed nothing might surprise me, Zoo Košice changed my opinion. This plac eis a very interesting example how to do lots from few. Despite their species diversity is relatively poor, they have nice composition of enclosures. Most of exteriér enclosures has a very large area – the zoo belongs to one of the biggest zoos over Europe. Ungulate enclosures are, due to its area, full of mowen grass which contributes to the fresh green colour of the park. Despite the ratio of old expositions is even high, they are well-designed. Except of employees, we have to assign some sure merit to the surrounding beautiful mosaic landscape, composed of mixed forests and large meadows. The number of visitors is, then, not surprisingly, higher (if I take in account the fact we visited the park during the working day). In their species diversity, I have been mostly interested in their Andean Condors, Crested Guineafowls, red-necked Ostriches, Laysan Teals or Blue-headed Macaws.

I visited the park together with Petr, Zvi, Mirka and others.
 
Velmi pěkně zrekonstruovaná malá zoo na středním Slovensku. Mají novou expozici pro medvědy, tygry, plameňáky, pěkné terárko a akvária a parádní pár mandrilů ryholících.

(***)

Well-reconstructed small zoo in the Central Slovakia. They have new enclosures for Brown Bears, Siberian Tigers and Greater Flamingos, nice aquaterrarium and an excellent pair of Mandrills.