Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Poland/Polsko

Zoo Wroclaw (2009; 2015)

V rámci naší cesty za labutěmi do Polska nám zbylo volné dopoledne, a tak jsem ukecal Jakuba k návštěvě Wroclawské zoo. Údajně má jít o nejlepší zoo v Polsku. Na mě působil park velmi průměrně. Přišlo nám, že zoo dostala před pár měsíci peníze na celkovou rekonstrukci, protože všude se něco staví. Některé staré expozice (terárium, akvárium) mají i přes svoji socialističtější podobu velmi dobrou úroveň.

Z druhového složení mají skutečně výstavní sbírku plazů (anakonda žlutá, bičochvost, baleárská ještěrka, krokodýl filipínský...). Ze savců nelze nezmínit kolekci opic čeledi Cercopithecidae, ale především několikačlennou skupinu daňků mezopotamských. Z ptáků mě zaujaly husy polní a běločelé. Tropického puštíka hnědého jsem v expozici nedohledal, ač věřím, že ho mají. Podivně zbarvená volavka červená vypadala jako kříženec s v. popelavou. Pokud chcete vidět, ten největší špek, jednoho neobvyklého dravého ptáka, tak vstupte do galerie. Celou recenzi o mém ptačím putování v Zoo Wroclaw naleznete zde.

 

(***)

 

During our swan journey to Poland we had one free morning so I argued into Jakub to visit Wroclaw Zoo. It might be the best zoo in Poland. My impression is the park is very average. We had a feeling the park gained some money to the total reconstruction because there is constructing something all over the park. Some old expositions (terarium, aquarium) have in spite of their socialistic semblance a very good standard.

They have really excellent collection of reptiles (Yellow Anaconda, Grass Lizard, Ibiza Wall Lizard, Philippine Crocodile…). In the mammals´part I have to mention a big collection of the Cercopithecidae monkeys, but mostly the group of The Persian Fallow Deer. In the birds´part I was mostly interested in Bean Geese and Greater White-fronted Geese. I didn´t find the Brown Wood Owls in their expositon but I believe they have them. A strangely coloured Purple Heron looked like the hybrid with the Grey Heron. And if you want to see the most zoo secret, one unusual bird of prey, enter the gallery. Read my all review on my birding trip in Zoo Wroclaw here.

 Zoo Gdaňsk (únor 2014)
Na zoologické zahradě v Gdaňsku je velice vidět, jak to má vypadat, když se správně zrekonstruuje stará zoo s minimálním množstvím finančních prostředků a maximálním výsledkem. Přestože se nejedná o výstavní park, který by mohl konkurovat západním zoo, velice oceňuji snahu zoo se západu blížit. Přestože mnoho expozic je velmi starých, jsou hezky zrekonstruované a v mezích možností poskytují zvířatům to, co je zapotřebí. Struktura druhů zahrnuje vesměs běžně chované druhy, ale objevují se zde i nepříliš často chované druhy (namátkou gibon bělolící, gibon žlutoruký, kukačka guira nebo hoko červený). Celkově byla zoo pro mne milým překvapením, i když jsem ji nestihl projít celou. Do zoo jsem se vydal s Renatou a s Majkou.

(***)

Zoo Gdaňsk is a typical case how it may look like when somebody reconstructs the old institution well, with the minimal amount of the money and maximal possible result. Despite this is not an excellent park which might compete to the western zoological gardens, I really appreciate their big effort. Despite lots of enclosures are quite ancient, they are well-reconstructed and they provide the maximum possible welfare to the kept animal species. In addition, zoo also keeps some of non-commonly kept species such as W?hite-cheeked Gibbon, Y?ellow-cheeked? Gibbon, Guira Cuckoo or Great Curassow. In total, I was nicely surprised by all the park despite I did not see it all. I went to the zoo with Renata and Majka.

 

Zoo Warszawa (duben 2019)

Warszawa je jedním slovem prostě excelentní. Už dlouho jsem neviděl tak pěknou kolekci ptáků a přirozeně krásná akvária, jaká v této zoo mají. I když je v zahradě i spousta jiných zvířat, dojmů zde bylo tolik, že na plazy a většinu savců se už jaksi "nedostalo"... so the next time :-)

(***)

Said by one word, Warszaw is an excellent zoo. I have not seen so beautiful bird collection and naturally amazing water tanks for a very long time. Despite there are many other animals, we had so many impressions that we did not see any of reptiles and many of mammals as well... takže příště :-)

 

Zoo Katowice (duben 2019)

Pěkná sbírka primátů a plazů, několik velmi pěkných expozic (kopytníci, některé voliéry...).

(***)

Nice collection of primates and reptiles, some very nice enclosures (ungulates, some aviaries...).

 

Fokarium Hel (únor 2014)
Návštěva záchranné stanice pro tuleně kuželozubé (Haliochaerus gryphus) na pobřeží Baltského moře s Majkou a Renatou.

(***)

My visit of the rescue station for Gray Seals on the coast of Baltic Sea with Majka and Renata.
 


Reintrodukční stanice pro tetřeva hlušce (červenec 2015)
Do tetřeví stanice v polských Beskydech jsem se vypravil v rámci organizované exkurze World Pheasant Association. Toto zařízení je ojedinělou evropskou institucí, které se tento druh daří úspěšně vysazovat. Společnost mi dělala Renata, Yveta a Martina.

(***)

I went to the Reintroduction Station in the polish part of the Beskydy Mts. during the excursion, organized by World Pheasant Association. This place is one of the fery few places where they release the birds with success. I have been accompanied by Renata, Yveta and Martina.
 


Zoo Opole (září 2015)
Do Zoo Opole jsme se vypravili s týmem Zoo Brno a Zoo Bratislava při cestě z konference EAZA 2015. Zoo leží na okraji města. Je překvapivě veliká. Nechovají vyslovené špeky v celoevropském měřítku, nicméně mají hezké expozice. Návštěvu zoo lze jen doporučit.

(***)

We came to Opole Zoo with the team of Brno Zoo and Bratislava Zoo during our return from the conference EAZA 2015. Zoo is located to the border of the city. It is surprisingly big. They don´t keep really extremely rare species, but they have very nice enclosures and good design. Visit of this place is a very good idea :o)Návštěvy soukromých chovatelů/Visits at the private breedersNávštěva u soukromého ptačího chovatele (červenec 2015)/Visit at the private bird breeder
Návštěva u polského chovatele hrabavých, která proběhla v rámci exkurze World Pheasant Association. Exkurze jsem se zúčastnil s Renatou a Martinou.

(***)

Visit at the private breeder of fowls in Poland which took a place during the excursion of World Pheasant Association. I came here together with Renata and Martina
.