Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Účastníci výpravy (shora zleva)/Members of the journey (from upper left):

Jirka Mach, Luboš Novák, Antonio Mulet & Petr Suvorov.

Mapa naší cesty po Polsku v roce 2011/Map of our journey over Poland in 2011.

(c) Google Maps

 

2011

 

Fotky z naší cesty k Baltskému moři s datem 4. - 8. 3. 2011. Jednalo se o dlouho připravovanou výpravu, která se konečně po roce čekání mohla zrealizovat. Hlavním cílem byl právě poloostrov Hel, který se přes zimu stává domovem tisíců zimujících vodních ptáků. Jedná se o zejména severské hosty, hnízdící ve Skandinávii. Účastníci: já, Jiří Mach, Luboš Novák, Antonio Mulet a Jaroslav Richter, fotky jsou ode mne, Luboše Nováka a Jirky Macha.

 

Kompletní seznam všech viděných a slyšených druhů ptáků najdete zde: poland_animal-list_2011.xls (25,5 kB)


(***)

Photos from our journey to the Baltic Sea which took a place between 4. - 8. 3. 2011. This journey has been planned for a long time and finally, after a year-long waiting I was able to implement my plan. The final destination was the peninsula of Hel which becomes the home for thousands of wintering water birds - mostly northern guests, nesting in Skandinavia. Participants: me, Jiří Mach, Luboš Novák, Antonio Mulet and Jaroslav Richter, photos provided by me, Luboš Novák and Jirka Mach.

 

Complete list of all animal species we saw or heard see here: poland_animal-list_2011.xls (25,5 kB)

 

Gallery I: přístavy Hel a Wladyslawovo/ports Hel and Wladyslawovo

 

Gallery II: Słowiński Park Narodowy

Unikátní systém severských písečných dun.

(***)

An unique biotope of northern sand dunes.

 

Gallery III: Delta Wisly a Ptasi raj/Delta of Wisla and Bird Paradise

Náš poslední výlet před návratem domů...

(***)

Our last journey before we went home...