Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Účastníci výpravy (shora zleva)/Members of the journey (from upper left):

Marie Nováková, Renata Hasilová, Jarda Richtr, Luboš Novák & Petr Suvorov.

 

Mapa naší cesty po Polsku v roce 2014./Map of our journey over Poland in 2014.

(c) Google Maps

 

2014


O tři roky později jsem měl šanci se opět vrátit do Helu na zimující ptáky, tentokráte v jiném složení skupiny. Počasí jsme tentokráte obdrželi luxusní, i když ptáků nebylo tolik, co v roce 2011. Přesto jsme zaznamenali mnohá zajímavá pozorování. V průběhu cesty jsme navštívil také záchrannou stanici pro tuleně a Zoo v Gdaňsku.

Kompletní seznam všech viděných a slyšených druhů ptáků najdete zde: poland_animal-list_2014.xls (34304)

 

(***)

Three years later I repeated my journey to Hel to see the wintering birds. This time, I changed the companions. We had the luxurious weather. Nevertheless, birds were fewer than the last time. Despite this we had some very interesting observations. During our journey we also visited rescue station for the seals and Zoo in Gdaňsk.

Complete list of all animal species we saw or heard see here: poland_animal-list_2014.xls (34304)Poland - Northern Sea 2014Zoo Gdaňsk (únor 2014)
Na zoologické zahradě v Gdaňsku je velice vidět, jak to má vypadat, když se správně zrekonstruuje stará zoo s minimálním množstvím finančních prostředků a maximálním výsledkem. Přestože se nejedná o výstavní park, který by mohl konkurovat západním zoo, velice oceňuji snahu zoo se západu blížit. Přestože mnoho expozic je velmi starých, jsou hezky zrekonstruované a v mezích možností poskytují zvířatům to, co je zapotřebí. Struktura druhů zahrnuje vesměs běžně chované druhy, ale objevují se zde i nepříliš často chované druhy (namátkou gibon bělolící, gibon žlutoruký, kukačka guira nebo hoko červený). Celkově byla zoo pro mne milým překvapením, i když jsem ji nestihl projít celou. Do zoo jsem se vydal s Renatou a s Majkou.

(***)

Zoo Gdaňsk is a typical case how it may look like when somebody reconstructs the old institution well, with the minimal amount of the money and maximal possible result. Despite this is not an excellent park which might compete to the western zoological gardens, I really appreciate their big effort. Despite lots of enclosures are quite ancient, they are well-reconstructed and they provide the maximum possible welfare to the kept animal species. In addition, zoo also keeps some of non-commonly kept species such as W?hite-cheeked Gibbon, Y?ellow-cheeked? Gibbon, Guira Cuckoo or Great Curassow. In total, I was nicely surprised by all the park despite I did not see it all. I went to the zoo with Renata and Majka.

Fokarium Hel (únor 2014)
Návštěva záchranné stanice pro tuleně kuželozubé (Haliochaerus gryphus) na pobřeží Baltského moře s Majkou a Renatou.

(***)

My visit of the rescue station for Gray Seals on the coast of Baltic Sea with Majka and Renata.