Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2008 + 2009

Mapa našich dvou cest po Polsku/Map of our two journeys over Poland (c) Google Maps

 

Migrace tundrových labutí (březen 2009)/Tundra Swan Migration

Moje první jarní ptačí exkurze směřovala do Polska, kudy každoročně protahují labutě malé(syn. Bewickovy - Cygnus colombianus bewickii) ze svého zimoviště v Anglii na dálný sever do ruské tundry, kde hnízdí. Do Doliny Barycznej jsem se vypravil společně s Jakubem. Cesta sice znamenala odsedět si celkově 20 hodin ve vlaku, ale rozhodně to stálo za to. Celkem jsme viděli 63 labutí Bewickových a 7 labutí zpěvných. A já jsem konečně viděl v přírodě datla černého! Pokud chcete vidět, kde přesně žije labuť Bewickova, klikněte si na mapku hnízdního a rozšíření a zimoviště na portálu GROMS.de. Mapku rozšíření všech severských labutí včetně Bewickové najdete zde.

***

My first spring bird excursion was realised in Poland because every year a lot of Tundra Swans (syn. Bewick´s – Cygnus colombianus bewickii) migrate this way from their wintering place in England to the northern russian tundra where the usually nest. During the journey I was accompanied by Jakub. All the journey means to pass 20 hours in the train but it was an unforgettable experience. Totally we saw 63 Tundra Swans and 7 Whooper Swans. And I finally saw the Black Woodpecker in the nature! If you want to see where the Tundra Swans live, click on the map of their nest and wintering distribution on GROOMS.de. All northern swan species distribution include the Tundra Swan you can find here.

  

Zoo Wroclaw (březen 2009)

více v sekci "Zvířata v zajetí"

***

more in the section "Animals in the captivity"

 

Dolina Baryczna (září 2008)

Na poslední chvíli jsem se zúčastnil exkurze východočeské pobočky České společnosti ornitologické do polské mokřadní oblasti kousek od Wroclawi (Ostrow Welkopolski, takové polské Třeboňsko). Počasí nám přálo a na druhy jsme měli vcelku štěstí. Ze zajímavých viděných druhů (vyšší počty jsou pouze přibližné): 30 čápů černých, 30 volavek bílých, 16 orlům mořských (na 1 lokalitě!), 300 jeřábů popelavých, pár sýkořiv vousatých, 4 labutě zpěvné, nějací pochopi, dva vodouši, někdo tvrdí, že viděl i chřástala kropenatého a orlovce říčního. Kolektiv i celá akce byly velmi příjemné, takže výsledné dojmy jsou pouze pozitivní :-)

 

Seznam všech viděných a slyšených druhů živočichů:

polsko_animal-list_2008.xls (26 kB)


(***)


I took a place in the excursion of the eastern czech branch of the Czech Ornithological Society to the polish wetland zone near Wroclaw (Ostrow Welkopolski) as the last minute. The weather behaved very nicely to us and we saw a lot of birds´species. The most interesting of them (the counts are the estimations only) were: 30 Black Storks, 30 Great Egrets, 16 White-tailed Eagles (on the only one locality!), 300 Common Cranes, a pair of Bearded Tits, 4 Whooper Swans, some harriers, two waders and somebody says they saw also the Spotted Crake and the Osprey. All the journey was very nice and pleasant maneer how to pass the weekend.

 

Complete list of all species we saw or heard:

polsko_animal-list_2008.xls (26 kB)