Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Vědecké publikace/Scientific publications

Dušek J., Křesina J., Suvorov P. & Меjsnar J., 2015: Nakládání s vodami v evropsky významné lokalitě Krkonoše a jeho potencionální vliv na populace vranky obecné. Opera Corcontica 52: 11 - 38.

získejte článek zde / download the article here

 

Suvorov P., Sládeček M., Sitko J., Kolařík M. & Jelínek M., 2014: Historické výskyty racka šedého (Larus hyperboreus) na území České republiky a zpráva o nálezu jedince z roku 2012 [Historical data on Glaucous Gull (Larus hyperboreus) in the Czech Republic and a report on a recent record in 2012]. Sylvia 50: 86 - 93.

obsah čísla zde / content of the issue here

 

Suvorov P., Svobodová J. & Albrecht T., 2014: Habitat edges affects patterns of artificial nest predation along a wetland-meadow boundary. Acta Oecologica 59: 91 - 96. získejte člnek zde / download the article here

 

Suvorov P. & Šálek M., 2013: Character of surrounding habitat determines nest predation in suburban idle fields. Folia Zoologica 62 (2): 176 - 184.

získejte článek zde / download the article here

 

Suvorov P. & Svobodová J., 2012: The occurence of ecological traps in bird populations: Is our knowledge sufficient? A review. Journal of Landscape Ecology 5 (3): 36 - 56. získejte článek zde/download the article here

 

Suvorov P., Svobodová J., Koubová M. & Dohnalová L., 2012: Ground nest depredation by European Black-billed Magpies Pica pica: an experimental study with artificial nests. Acta Ornithologica 47 (1): 55 - 61. získejte článek zde/download the article here

 

Suvorov P., Kovář P. & Heneberg P., 2011: Využití hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia) [Use of a new breeding habitat is associated with changes in frequency and species composition of Sand Martin (Riparia riparia) mixed colonies]. Sylvia 47: 49 - 66. obsah čísla zde/content of the issue here

 

Koubová M., Suvorov P., Svobodová J., Albrecht T. & Kreisinger J., 2011: Fragmentation and loss of natural habitats. Chapter 7 in: Daniels J. A. (eds.): Advances in Environmental Research 14. Nova Science Publishers Inc. obsah čísla zde/content of the issue here

 

Školené a konzultované práce/Tutored and consulted thesis

Maňáková L., 2013: Vliv klimatického pásma na míru predace ptačích hnízd. Fakulta tropického zemědělství ČZU Praha. pp 48. Bakalářská práce/BSc. thesis. [English title: Influence of the climatic zone on the predation of bird nests.] více o práci zde/more about the thesis here

 

Procházková A., 2013: Vliv okrajového efektu a fragmentace krajiny na ptačí populace a jeho porovnání v rámci geografických oblastí světa s důrazem na roli urbanizovaných zón. Fakulta tropického zemědělství ČZU Praha. pp 29. Bakalářská práce/BSc. thesis. [English title: Influence of the edge effect and landscape fragmentation on bird populations and its comparison over different geographical zones in the world with emphasis on the role of urban areas.] více o práci zde/more about the thesis here