Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Aplikované projekty/Applied Projects

  • Suvorov P., Kuznetseva N. Balan I. Balan N., Walter M. & Parilov M., od 2015: Repatriační program pro dva druhy jeřábů na Dálném Východě / Reintroduction program for two crane species in the Far East.

 

  • Opluštil L. & tým ČSOP Břeclav, Suvorov P. & tým Zoo Brno, od 2013: Ochrana sýčka obecného (Athene noctua) na Jižní Moravě /  Protection of the Little Owl (Athene noctua) in the Southern Moravia.

 

  • Dušek J., Poláková S., Pokorný J., Suvorov P., Pithart D., Vrána K., Bogdan V., Bartonička T., Pacovská M., 2012: Audit opatření k snížení negativních vlivů dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka na biotu / Audit measures to reduce the negative effects of the D1 motorway in the section Mirošovice - Kývalka on the local biota.

 

  • Dušek J., Suvorov P., Mejsnar J., 2012: Akční plán ochrany vodních toků v EVL Krkonoše s důrazem na ochranu vranky obecné (Cottus gobio) / Action plan for the protection of watercourses in the Site of Community Importance Krkonošewith emphasis on protecting of Bullhead (Cottus gobio).

 

  • Suvorov P., Dušek J., Solský M. & Koptík J., 2012: Optimalizace rybářského hospodaření na vybraných rybnících hlavního města Prahy / Optimization of fish farming on selected ponds of Prague.

 

  • Suvorov P. & Friedrich A., 2010: Ornitologický průzkum – prodloužení trasy metra A / Ornithological research - prolongation of the Subway A.

 

  • Friedrich A., Suvorov P., Solský M., Vítek L. & Boháč J., 2010: Biologické hodnocení Vltavská cyklosezka, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou / Biological evaluation of the cykloroute Vltava, part of Úholičky – Libčice nad Vltavou.

 

  • Jednotný program sčítání ptáků (Česká společnost ornitologická) / Bird Census Program (Czech Society for Ornithology) - od r. 2011