Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

co znamená "Quetzalcoatlus"/what does "Quetzalcoatlus" mean

Quetzalcoatlus je a vždycky byl mým jakýmsi symbolem osobní svobody. V letech 2004 a 2006 jsem napsal dva články pro dva pseudovědecké časopisy. Necenzurované verze článků přikládám na tomto webu.

 

Quetzalcoatlus is something like my personal freedom symbol. In 2004 and 2006 I wrote two articles for two pseudoscientific magazines but I have not done the english version so I enclose you some links on Wikipedia to read more about it.

About birds:

https://en.wikipedia.org/wiki/Quetzal

https://en.wikipedia.org/wiki/Resplendent_Quetzal

About the legend:

https://en.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl

About a dinosaur species:

https://en.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatlus

 

Jedna ze dvou samic quetzala zlatohlavého (Pharomachrus auriceps) ve Vogelparku Walsrode v roce 2008.

One of two females of Golden-headed quetzal (Pharomachrus auriceps) in Vogelpark Walsrode in 2008.

 

Osamělý samec quetzala zlatohlavého v Zoo Barcelona v roce 2009.

Lonely male of Golden-headed quetzal in Zoo Barcelona in 2009.

 

Vycpaný samec quetzala chocholatého (Pharomachrus mocinno) v Národním muzeu v Praze.

Skin of the male of the Resplendent Quetzal (Pharomachrus mocinno) in the National Museum in Prague.

Pár quetzalů chocholatých, grafické znázornění./A pair of Resplendent Quetzals, graphic draw.

(c) Petr Suvorov