Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

RNDr. Petr Suvorov, Ph.D. (*1981)

Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity (Mgr. a RNDr.) a posléze Fakultu životního prostředí ČZU v Praze (PhD.). Můj životopis je k dispozici na mém profilu na LinkedIn. V centru mého zájmu ptáci. Od roku 2011 podílím na vytvoření efektivní komunikační sítě pražské ornitologické komunity. Zde najdete webovky Pražské ornitologie. Můj birderský profil na stránkách Klubu 300 je k dispozici ZDE

.

 

(***)

 

I studied on the Faculty of Natural Sciences, Charles University (MSc., RNDr.) and then, on Faculty of Environmental Science, Czech University of Life Sciences (Ph.D). See my professional CV on LinkedIn. Main aim of my interest are birds. From the beginning of 2011 I try to create an effective communication net of the ornithologists in Prague. See our website here. See my birder profile on the website of Club 300 HERE.

 

S kultovní osobností české zoologie a zoologických zahrad profesorem RNDr. Zdeňkem Veselovským, CSc. při oslavách 75. výročí založení Zoo Praha.

(***)

With the cult personality of czech zoology and zoological gardens, professor Zdeněk Veselovský during the 75th jubilee of Prague Zoo