Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2017

 

Účastníci výpravy (zleva) / Members of the journey (from the left):

Petr Zobač, Vladan Fajkus & Petr Suvorov. (c) Petr Zobač

 

Za veškerou pomoc s organizací naší cesty bych rád poděkoval zejména Janu Veberovi, bez jehož cenných rad a připomínek bychom se neobešli. Dále děkuji za pomoc Calinu Ivanovi, Amélii Jakubovské a za další informace Jozsefu Szabó. Kompletní seznam všech viděných a slyšených druhů živočichů naleznete zde: rumunsko_animal-list_2017.xls (37,4 kB)

S určováním organizmů mi pomohli: Mgr. Frederick Rooks (botanika), Mgr. Alena Ryšavá (botanika), Mgr. Veronika Janovská (entomologie), Mgr. Zuzana Varadínová, Ph.D. (entomologie), Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. (entomologie), Ing. Eva Karbanová (entomologie, herpetologie), Jan Knížek (herpetologie) a Martin Maláč (všechny obory). Všem děkuji!

 

Všichni členové výpravy jsou zároveň i autoři fotografií.

 

(***)

 

I would like to sincerely thank to Jan Veber mainly because of his important help during organizing all the journey. Furthermore, I would like to thank to other people who significantly helped us - Calin Ivanov, Amélia Jakubovská and Jozsef Szabó. Please, visit our complete list of observed animal species here: rumunsko_animal-list_2017.xls (37,4 kB)

 

Help in determination of organisms was provided by: Mgr. Frederick Rooks (botany), Mgr. Alena Ryšavá (botany), Mgr. Veronika Janovská (entomology), Mgr. Zuzana Varadínová, Ph.D. (entomology), Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. (entomology), Ing. Eva Karbanová (entomology, herpetology), Jan Knížek (herpetology) and Martin Maláč (all the branches). Thanks to everybody!

 

All the members of the trip are also the authors of the photos.

 

Mapa naší cesty do Rumunska v roce 2010/Map of our journey to Romania in 2010 (c) Google Maps

Read more: https://quetzalcoatlus.webnode.cz/photogallery/wildlife-and-wild-animals-priroda-a-divoka-zvirata/europe-evropa/romania-rumunsko/a2010/
Mapa naší cesty do Rumunska v roce 2010/Map of our journey to Romania in 2010 (c) Google Maps

Read more: https://quetzalcoatlus.webnode.cz/photogallery/wildlife-and-wild-animals-priroda-a-divoka-zvirata/europe-evropa/romania-rumunsko/a2010/

Mapa naší cesty do Rumunska v roce 2017/Map of our journey to Romania in 2017

(c) Google Maps

 

Romania 2017 I: Banat

Dědinka v českém Banátu jménem Šumice nám posloužila na přespání. Toto malebné místo bohužel v současné době vymírá, protože mladší generace odešly už do měst. Vesnice je přístupná jednoproudovou silnicí v délce asi 8 km, která je jedinou spojnicí s civilizací. Zbývá zde posledních 60 obyvatel a už jenom jediné dítě, pro které do hor jezdí extra autobus. Budova školy ve vesnici tak postupně ztrácí na významu. Přese všechny nevýhody je ale ve vesnici vidět snaha toto místo udržet alespoň ve formě skanzenu. Zdejší zemědělci na svoje tradiční řemeslo překvapivě pobírají zemědělské dotace.

(***)

A village Šumice in the Czech Banat gave us the possibility to stay overnight. This colourful place is unfortunatelly under a risk of extinction because younger generations already left the village and moved to the bigger cities. The village is accessible only by a one-strip road of about 8 km which is the only connection with the rest of the world. Only last 60 inhabitants and one child remain in the village. The child is taken to the school by an extra bus for him. Building of the school is, then, with no sense. Despite all the disadvantages and obstacles, there is a visible effort to maintain the village in the minimum as an open-air museum ("skanzen"). Local farmers also surprisingly use the agronomical grants and subventions.


Romania 2017 II: průjezd Rumunskem/journey through Romania

Naše cesta přes Rumunsko - přehrada Železná vrata na srbsko - rumunské hranici (srbsky, Đerdapska klisura, rumunsky Portile de Fier), Craiova, Slatina a několika menších měst, otřesný městský okruh kolem Bucurešti, Braila, trajekt přes Dunaj a Tulcea, brána do Dunajské delty.

(***)

Our transfer through Romania including the artificial lake Iron Gates (in srbian Đerdapska klisura, in romanian Portile de Fier), Craiova, Slatina, few smaller romanian cities, a terrible city circle around Bucharest, Braila, ferry across the river Danube and Tulcea, the gate to the Delta of Danube.
 

Romania 2017 III: Parcul Nacional Muntii Macinului

Naše jednodenní výprava do pohoří Macin. Hlavní cílový druh skalníka zpěvného (Monticola saxatilis) se nám bohužel nepodařilo najít, ale exkurze byla bohatá i bez něj.

(***)

Our one-day trip to the Macin Mountains. Despite we did not find the target species, Common Rock Thrush (Monticola saxatilis), the excursion was very rich
 

Romania 2017 IV: Mahmudia a okolí/Mahmudia and surroundings

Městečko Mahmudia na břehu Dunaje, ve kterém jsme byli ubytováni u kamaráda Calina. V průběhu prvních dní jsme prozkoumali zejména jeho přilehlé okolí a stálo to za to!

(***)

A little city Mahmudia on the bank of Danube where we stayed at our friend Calin. During the first days, we mainly walked in the close surroundings. Despite of it, there were too many things to see!
 

Romania 2017 V: Rezervatia biosferei Delta Dunarii

Celodenní safari v deltě Dunaje.

(***)

A whole-day safari in the Delta of Danube.

Romania 2017 VI: Dobrogea

Náš okruh Dobrogeou přes následující místa / Our circle over the following sites:

Lacul Saraturii, Lacul sezonier Beibugeac (Plopul), Rezervatia Naturala Padurea Babadag + Manastirea Codru, Vadu, Istrija, Casian, Cogealac, Rezervatia Geologica Cheile Dobrogei, Navodari, Sinoe

Gradina Zoologica din Calarasi (červen 2017)

Během týdenního pobytu v Rumunsku jsme uvažovali o návštěvě aspoň jedné zoo. Rozhodovali jsme se mezi třemi městy: Braila, Craiova a Calarasi. Volba padla na Calarasi, a to už proto, poněvadž se na internetu uvádí, že by se v zahradě mělo nacházet 23 korunáčů. Byli jsme tedy zvědaví. Zahrada je malá a na rumunské poměry to není až tak špatné zařízení. Údajně to byla jediná zoo, která po vstupu do EU splňovala podmínky pro chov zvířat. Nicméně na chov hejna korunáčů nemá toto zařízení prostory.

Většina výběhů a expozic byla až na výjimky dostatečně prostorná a některé i pěkně členité. Bohužel chyběl veškerý enrichment. Zvířata vypadala v dobrém zdravotním stavu. Savčí kolekce se skládá zejména z kopytníků a velkých koček, nechybí drobní domácí hlodavci. Mají poměrně objemnou akvarijní kolekci v novém domě, avšak spíše než v zoo jsem si tam připadal jako ve zverimexu, kde budu nakupovat. Ptačích druhů bylo v zoo dost. Starý pavilon ptáků sice není nic moc, nicméně ptáci nevykazovali známky stereotypního chování. Bohužel některé z vystavených druhů byli kříženci (bažanti, papoušci atp.) a některé druhy zvířat byly špatně určeny. Nejzajímavější druhy zoo jsou jednoznačně hroch obojživelný, turako chocholatý a barevná chovatelská forma husičky dvoubarvé. Přestože se v zoo čerpaly dotace z Evropské unie, je vidět, že výběhy nebyly zas tak špatné již předtím. Závěrem jsem rád, že jsme byli Zoo Calarasi příjemně překvapeni.

(***)

During our one-week hollidays in Romania we wished to visit one zoological garden. We were in doubts between Braila, Craiova and Calarasi. The last one was finally choosen - in some online sources it´s possible to find that the zoo probably keeps 23 crested pigeons so we were very curious. The zoo is small and it is not so bad. Some sources present that it was the only zoo which was, after entrance of Romania to EU, the only acceptable zoo in Romania. Despite of this, there were no spaces to keep the crested pigeons.

Most of the enclosures were spacious and some of them heterogenous too. Unfortunatelly, no enrichment was presented to the animals. All the wards seemed to be in a very good health stage. Mammal collection was composed mainly of ungulates and big cats with some domestic rodents. They also have a big collection of aquarium fish in a new house. They have relatively lots of common bird species. The old bird house is not the best one, but none of presented birds expressed the stereotypic behaviour. Unfortunatelly, some of the exhibited animals were hybrids and some of them were badly determined. The most interesting animals are definitely Common Hippo, Guinea Turaco and breeding form of Fulvous Whistling-duck. Despite they used the fonds of European Union, it is visible that the enclosures were not in a very bad stage before. Finally, I would like to say that I was nicely surprised by Zoo Calarasi.

 

Mapa naší cesty do Rumunska v roce 2010/Map of our journey to Romania in 2010 (c) Google Maps

Read more: https://quetzalcoatlus.webnode.cz/photogallery/wildlife-and-wild-animals-priroda-a-divoka-zvirata/europe-evropa/romania-rumunsko/a2010/