Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2010

(c) Tamara Staňková

 

Romania/Rumunsko

Na podzim roku 2010 jsem se s kamarádkou Tarou vydal na kroužkování ptáků do místa zvaného Sfantu Gheorghe, ležícího v Dunajské deltě, téměř u Černého moře. Fotky z naší čtrnáctidenní cesty najdete níže. Všechny jsou ode mne a Tamary Staňkové.

 

Za významnou pomoc při realizaci celého našeho pobytu děkuji zejména následujícím lidem: František Havlíček, Calin Ivanov, Ghenidie Boțoc, Joan Llinas Suau a Mirel Voicu Silviu. Mé poděkování si také zaslouží dva bezejmenní dobrodinci, kteří nám pomohli přímo při cestě samotné.

 

Kompletní seznam všech viděných a slyšených druhů živočichů najdete zde: rumunsko_animal-list_2010.xls (32 kB)

 

(***)

 

In the autumn 2010 me and my friend Tara went to ring the birds to the place called Sfantu Gheorghe located in the Delta of Danube, near the Black Sea. Photos from our two week long journey see below. All were taken by me and Tamara Staňková.

 

I am grateful mainly to these people for their help in the realization of all our trip: František Havlíček, Calin Ivanov, Ghenidie Boțoc, Joan Llinas Suau and Mirel Voicu Silviu. My thanks also belongs to two no-name persons who helped us during the journey itself.

 

Complete list of all animal species we saw or heard see here: rumunsko_animal-list_2010.xls (32 kB)

 

Mapa naší cesty do Rumunska v roce 2010/Map of our journey to Romania in 2010 (c) Google Maps

 

Jednotlivé galerky/Particular galleries

 

Gallery I: Bucureşti a cesta vlakem/Bucureşti and travel with the train

Naše cesta vlakem, zastávka v Bukurešti a návštěva kamaráda Joana.

(***)

Our journey with train, stop in Bucharest and visit at my friend Joan.

 

Gallery II: Tulcea, Mahmudia, Sfantu Gheorghe

Města a vesnice a život v nich, trajektem po Dunaji.

(***)

Cities and villages and the life within, journey with the catamaran by the river Danube.

 

Gallery III: Sfantu Gheorghe - kroužkovací kemp/ringing camp

Kroužkovací ornitologický kemp v lese u Sfantu Gheorghe.

(***)

Ringing ornithological camping in the forest at Sfantu Gheorghe.

 

Gallery IV: Příroda v deltě Dunaje/Nature in the Delta of Danube

Všechno živé i neživé, co jsme v deltě viděli.

(***)

All animate and inanimate we saw in the delta.

 

Gallery V: Noci v Sfantu Gheorghe/Nights in the Sfantu Gheorghe

Všechno, co můžete zajímavého vidět a chytit, když zapadne slunce nad Dunajem. V této galerii je zároveň finální, rozlučkový večer s našimi rumunskými kamarády :-)


(***)

All possible you can see and capture after the sun goes down over Danube. There is also the final, say-good-bye night with our romanian friends :-)

 

Gallery VI: Zoo Bucureşti

Pro více informací o zoo vstupte do galerky.

 

(***)

 

For further info about zoo enter the gallery.