Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Sector of NGO/Nestátní nezisková sféra

Fotografie z mého působení v aktivitách v nestátním neziskovém sektoru. Viz vlevo.
 
(***)
 
Photos from my appearance in the NGO activites. See on the left.