Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2014

Účastníci výpravy (zleva)/Members of the journey (from the left):

Václav John, Vladimír Volf, Petr Suvorov & Ivo Hertl

Mapa naší cesty po Skandinávii v roce 2014/Map of our journey over Scandinavia in 2014.

(c) Google Maps


Švédskem jsme projížděli při naší cestě do Norska. V průběhu cesty jsme zde ale udělali několik zastávek. Více v galerce.

(***

We crossed Sweden during our way to Norway. During the journey, we did various stops there. See more in the gallery.

 

Sweden 2014

První část naší výpravy za Polární kruh vedla přes národní parky a zájmové lokality Švédska. Zde jsme navštívili celkem

Národní park Store Mosse a Skuleskogen, deltu řeky Umea a mokřady v Angarnu.

Fotky: já a Ivo Hertl.

 

Kompletní seznam všech viděných a slyšených druhů ptáků v celé Skandinávii najdete zde: skandinavia_animal-list_2014.xls (48640)


(***)

First part of our journey over the Polar Circle crossed particular interesting bird localities in Sweden. These were: National Park Store Mosse and Skuleskogen, Delta of the Umea River and wetland in Angarn.

Photos by me and Ivo Hertl.

 

Complete list of all animal species we saw or heard see here: skandinavia_animal-list_2014.xls (48640)