Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2016

Na Azorské ostrovy jsme se vydali na základě pozvání mého kamaráda, který zde momentálně druhým rokem pracuje. Cesta za poznáním, přírodou a kulturou, se velmi vydařila. V rámci cesty jsme viděl dva endemické druhy ptáků, mnoho endemických druhů rostlin a absolvovali jsme úspěšnou výpravu za velrybami. Za významnou pomoc při realizaci celého našeho pobytu děkuji zejména následujícím lidem: Toni Mulet, Carlos Pereira, Cecília Melo, Zita Pirnosová a tým mapování hnízdního atlasu hýla azorského.

 

Kompletní seznam všech viděných a slyšených druhů živočichů najdete zde: azory_animal-list_2016.xls (32.2 kB)

 

(***)

 

We went to the Açores because of the invitation of my very good friend who works here the second year. It was an amazing travel to know the nature and culture. We saw two endemic species of birds, lots of endemic specices of plants and did a succesful journey to the whales. I´m very grateful to the people who significantly helped me during organizing the journey, namely: Toni Mulet, Carlos Pereira, Cecília Melo, Zita Pirnosová and the team of making the nesting atlas of the Azores Bullfinch.

 

Please, visit our complete list of the observed and heard animals here: azory_animal-list_2016.xls (32.2 kB)

 

Mapa naší cesty na Azorské ostrovy v roce 2016/Map of our journey to the Açores in 2016.

(c) Google Maps

 

ostrov/island São Miguel
 

Mapa naší cesty po ostrově São Miguel v roce 2016/Map of our journey over the island São Miguel in 2016.

(c) Google Maps

 

Açores/Azores 2016 I: Sao Miguel - pobřeží/the coast

První ostrov Azorského souostroví, který jsme navštívili, je zároveň ze všech největší a turisticky nejnavštěvovanější. Projeli jsme jej celý. V prvním albu je možné shlédnout významná města a příbřežní oblasti ostrova.

Fotky: já, Vladan Fajkus & Toni Mulet.

(***)

The first island which we visited, is the biggest and the most turist one. We travel over all. In the first gallery you can see the most important cities and coastal zones of the island.

Photos: me, Vladan Fajkus & Toni Mulet.

 

Açores/Azores 2016 II: Sao Miguel - hory/the mountains

První ostrov Azorského souostroví, který jsme navštívili, je zároveň ze všech největší a turisticky nejnavštěvovanější. Druhé album je věnované hornatému vnitrozemí včetně lázeňského města Furnas a workshopu ke tvorbě hnízdního atlasu endemického hýla azorského (Pyrrhula murina).

Fotky: já, Vladan Fajkus & Toni Mulet.

(***)

The first island which we visited, is the biggest and the most turist one. The second gallery is dedicated to the mountain inland including the spa town Furnas and to the workshop on making the nesting atlas of the endemic Azores Bullfinch (Pyrrhula murina).

Photos: me, Vladan Fajkus & Toni Mulet.

 

ostrov/island Terceira

Mapa naší cesty po ostrově Terceira v roce 2016/Map of our journey over the island Terceira in 2016.

(c) Google Maps

 

Açores/Azores 2016 III: Terceira

Terceira byla ostrovem, na který jsme přiletěli. Odsud jsme nejdříve vyrazili na ostatní ostrovy a po ostrově samotném jsme cestovali až na úplný konec pobytu. Fotografie jsou z přírody i z měst.

Fotky: já & Vladan Fajkus.

(***)

Terceira was the island where our plane landed in the beginning, but we travelled firstly to the other islands whereas this island itself we criss-crossed in the final part of our journey. Photos are from the cities as well as from the nature.

Photos: me & Vladan Fajkus.

 

ostrov/island Graciosa

Mapa naší cesty po ostrově Graciosa v roce 2016/Map of our journey over the island Graciosa in 2016.

(c) Google Maps

 

Açores/Azores 2016 IV: Graciosa

Graciosa je druhým nejmenším ostrovem Azorského souostroví. Díky tomu leží úplně stranou turistického zájmu. Hlavním důvodem našeho příjezdu sem byl malý ostrůvek Illhéu da Praia, který je významným hnízdištěm rybáků rajských (Sterna dougallii), jediným evropským hnízdištěm rybáka černohřbetého (Onychoprion fuscatus) a společně s o pár kilometrů vzdáleným Illhéu da Baixa jediným místem na světě, na kde hnízdí endemický buřňáček Monteirův (Oceanodroma monteiroi).

Fotky: já & Vladan Fajkus.

(***)

Graciosa is the second least island of the Azores. Due to this, it is out of the tourist mainstream. Main reason of our arrival was the small island Illhéu da Praia which is a very important nesting site of the Roseate Tern (Sterna dougallii), the only european nesting site for the Sooty Tern (Onychoprion fuscatus) and together with a few kilometers far Illhéu da Baixa the only world nesting site of the endemic Monteiro´s Storm Petrel (Oceanodroma monteiroi).

Photos: me & Vladan Fajkus.

 

whalewatching

Açores/Azores 2016 V: na moři/on the sea - birdwatching & whalewatching

Celé Azorské souostroví je mimo jiné přírodní krásy známé jako významný migrační bod mnoha mořských kytovců (některé druhy se v okolních vodách drží celoročně) a významné hnízdiště trubkonosých (Procellariformes). Proto jsme se vydali v rámci trajektů i organizované výpravy na několikadenní seawatching.

Fotky: já & Vladan Fajkus.

(***)

Among other nature beauties, Azores is an important migration point of many sea cetaceans (many of them stay in the surrounding waters all year around) and a very important nesting site for the shearwaters and petrels (Procellariformes). For such purpose, we went for a longer seawatching with various ferries as well as with an organized excursion.

Photos: me & Vladan Fajkus.