Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Účastníci výpravy (shora zleva)/Members of the journey (from upper left):

Jaroslav Richtr, Luboš Novák, Jirka Mach, Vašek John & Petr Suvorov

Mapa naší cesty po Nizozemsku v roce 2012/Map of our journey over Netherlands in 2012.

(c) Google Maps

 

2012

Fotky z naší výpravy, která měla kopírovat cestu kolektivu Jardy Vaňka a obdobnou pouť studentů olomoucké univerzity za zimujícími ptáky. Nostalgicky jsme ji uspořádali ve stejném složení, v jakém jsme jeli o rok dříve do Gdaňsku. Pouze Antonia Muleta nahradil v druhé sérii cyklu "jedeme na ptáky" obstojně Vašek John. Fotky jsou ode mne, Luboše Nováka a Jirky Macha.

 

Kompletní seznam všech viděných a slyšených druhů ptáků najdete zde: netherlands_bird-list_2012.xls (31 kB)

 

(***)

 

Photos from our journey of which main aim was to copy the journey of the Jarda Vaněk´s group and a similar one of the university students from Olomouc to see the wintering birds. With nostalgia, we did it in the same composition of companions as a year before in Gdaňsk. Only Antonio Mulet has been substituted in the second serie of the cycle "let´s go to see the birds" by Vašek John. Photos by me, Luboš Novák and Jirka Mach.

 

Complete list of all animal species we saw or heard see here: netherlands_bird-list_2012.xls (31 kB)

Netherlands 2012