Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2015

 

Do Ruska jsem v roce 2015 cestoval zejména pracovně. Zbyly ale také chvíle na přírodu. /

In 2015, I went to Russia mainly as a working travel. Nevertheless, there were some whiles to enjoy their nature too.

Mapa mé cesty do Ruska v roce 2015/Map of my journey to Russia in 2015.

(c) Mapy.cz + Google Maps

 

Russia 2015 I: Města/Cities

Chabarovsk a Archara

(***)

Khabarovsk and Arkhara

 

Russia 2015 II: Příroda/Nature

Moje vycházky a vyjížďky do okolí Archary a Chabarovsku. russia_animal-list_2015.xls

(***)

My walkings and travellings around Arkhara and Khabarovsk. russia_animal-list_2015.xls

 

Stanice reintrodukce vzácných druhů ptáků (květen 2015, 2016) v Arkhaře/Station for the reintroduction of rare species in Arkhara

Zoologické zařízení, které je součástí Khinganského státního zapovědniku, zabývající se možnostmi návratu vybraných druhů vzácných ptáků do přírody.

(***)

Zoological institution which is a part of Khingan State Nature Reserve. The main aim of the Station is to return particular rare bird species back to the nature.

 

Zoo Khabarovsk (květen 2015)

Více o ní v galeriích zoologických zahrad.

 

(***)

 

Read more about the zoo in the gallery of the zoological gardens.