Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Austria/Rakousko

 

Tierpark Schönnbrun (2013, 2014, 2017)

O květnových svátcích jsme spolu se Štěpánem, Petrem, Jarkou a Kačkou udělali hromadnou zoologickou "expedici" do vídeňské zoo. Prošli jsme ji opravdu důkladně křížem - krážem. Tierpark je klasikou a jeho úroveň není potřeba diskutovat. Mnohé pavilony, ač prastaré, jsou krásně zrekonstruované a jsou tak dobrým příkladem, co vše se dá vytvořit ze starých budov. Z atraktivních druhů zde lze vidět pandy velké, koaly medvídkovité, nosorožce indické, guerézy běloramenné nebo tučňáky skalní a patagonské. Z nových expozic se mi líbila voliéra pro vlhy a úchvatná terárka pro evropské obojživelníky a plazy.

(***)

During the saint days in May together with Štěpán, Petr, Jarka and Kačka we did a zoological trip to the zoo in Wien. We passed there all the day. Tierpark is the classical zoological garden and we don´t need to discuss it´s level. Most buildings, despite very ancient, they are amazingly reconstructed and show a good case what to creat from the elder houses. I really enjoyed their bee-eater aviary and beautiful terrariums for european amphibians and reptiles. In their exposition you can see, for instance, Giant Pandas, Koalas, Indian Rhinos, King Colobus or Rockhopper and King Penguins.