Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2010

Terén: Ruderály okolo Prahy (červen 2010)/Ruderals around Prague

Letošní práce s umělými hnízdy na ruderálních biotopech. Tentokráte s novým designem, ale ne úplně podle mých představ. V terénu mi letos pomáhali táta, Jenda a Tara.

(***)

This year´s study with artificial nests in ruderal biotopes. This time with new design but not so much according to my ideas. My daddy, Jenda and Tara helped me in the field.

 

Terén: Mostecké výsypky (březen - červen 2010)/On the hoppers in the Most Region

Jak jsme válčili na výzkumu hnízdní predace hnízd kosů černých (Turdus merula), drozdů zpěvných (Turdus philomelos) a pěnic černohlavých (Sylvia atricapilla) na mosteckých výsypkách.

Fotky: já a Markéta Hendrychová

(***)

How we were fighting with our research of the nest predation of the real nests of Black Birds (Turdus merula), Song Thrushes (Turdus philomelos) and Blackcaps (Sylvia atricapilla) on the hoppers in the region of Most.

Photos by: me and Markéta Hendrychová

  

Zoologické dny v Praze (únor 2010)/Zoological Days in Prague

 

Konference Biodiverzita Chloumek 2010 (leden)/Conference Biodiversity in Chloumek 2010