Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2009

Ekologický vánoční večírek (prosinec 2009)/Ecological Christmas Party 2009

Tady jsme sice už tolik nezlobili, ale taky to stálo za to.

 

(***)

 

Here we could not be so naughty but it was also very good evening :o)

 

Postkongresová sešlost ECCB (listopad 2009)/ECCB post-congress party

Jak jsme zapíjeli záříjový kongres.

 

(***)

 

How we were celebrating the congress in September.

 

Coto Doňana: Moje práce v suchých lagunách/My work in the dry lagoons

Toto album je věnováno samotným lokalitám, na kterých jsem v Coto Doňana pracoval a stylu, jakým jsem práci prováděl. Jednalo se o samostatné laguny, kterých je v parku několik. Jejich charakter jsou více méně vlhké louky s občasným místem se stojatou vodou ("rybníček"). V průběhu léta tyto louky vysychají a vegetace na nich postupně odumírá. Já jsem na těchto loukách zpracovával botanické transekty pomocí počítacích čtverců, vždy tak, abych zachytil nejvyšší míru diverzity rostlin. Druhou částí pak byla detekce exkrementů velkých herbivorů pro zjištění míry vlivu těchto zvířat na diverzitu rostlin na daných stanovištích.

(***)


This gallery is dedicated to the localities where my work was made in Coto Doňana and its working style and design. That was about separated lagoons which are located inside the parc. These lagoons are more or less wet meadows sometimes with stable water (small "pond"). During the summer these meadows get dry and the vegetation slowly dies. I was working on the botanical transects with special counting squares put to detect the highest plant diversity. Second part of the experiment was to detect the excrements of big herbivores to determine the level of the influence of these animals on the plant diversity on given sites.

 

Coto Doňana: Palacio Doňana a laboratoř v Huerta Tejada/Doňana Palace and Huerta Tejada Laboratory

V průběhu srpna 2009 jsem pobýval pět týdnů v národním parku Coto Doňana na deltě řeky Guadalquivir, kde jsem se věnoval studiu tamější biodiverzity. Ubytován jsem byl na terénní biologické stanici, zvané Palacio Doňana, která se nachází na opuštěném místě uprostřed divočiny.

(***)


During the August 2009 I stayed five weeks in National Parc Coto Doňana in the Delta of the river Guadalquivir where I was studying local biodiversity. I was acommodated on the field station called Palacio Doňana which is located inside the parc in the abandoned place.

 

Sevilla - byt a univerzita (léto 2009)/the flat and the university

Jak jsem bydlel ve Španělsku a kam jsem chodil pracovat...

 

(***)


How I was living in Spain and where I was working...

 

Terén: Ruderály v okolí Prahy (květen - červen 2009)/Fieldworks - ruderals around Prague

Fotky z terénu jsou čím dál tím lepší. Ptákem sezóny je letos suverénně strnad luční (Miliaria calandra), jestli chcete vidět objevy sezóny, vstupte do galerie. Stojí za to :o)

(***)


See some pictures of czech ruderal nature and the animals living around the cities. The bird number one of this season is with no doubt the Corn Bunting (Miliaria calandra).

 

Konference "Lowland Farmland Birds III" v Leicesteru (duben 2009)/Congress in Leicester, GB

Moje první mezinárodní konference, pořádaná Britskou ornitologickou společností v prostorách univerzity v Leicesteru

(***)


My first international conference hold by the British Ornithologists Union on the University of Leicester

 

Zoologické dny v Brně (únor 2009)/Zoological Days in Brno

Letošní zoologické dny se odehrávaly v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Letošními perlou Zoologických dnů se stala přednáška "Univalvia - zoologická záhada současnosti aneb rozšíření, ekologie a životní cyklus pisoárů v ČR". Chcete vidět více? Vstupte. Chcete si připomenout, co se dělo loni v Českých Budějovicích? Najdete to zde

 

Birdlife: Pan-European Bird Monitoring Workshop (January 2009)

Between 25 - 29 January 2009 the Bird Monitoring Workshop was realised in the space of Czech University of Life Sciences, Faculty of Environmental Science. Almost 70 participants from different european countries discussed about actual (not only) ornithological themes.

The photos in this gallery made by: myself, Zdeněk Vermouzek, Petr Voříšek and Iordan Hristov.