Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2012

Fórum ochrany přírody (říjen 2012)/Meeting of the Forum for the Nature Protection

Druhé setkání Fóra ochrany přírody proběhlo opět v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Moderovala Dr. Alena Bauerová a Mgr. Jan Dušek.

(***)

Second meeting of the Forum for the Nature Protection took a place in Czech University of Life Sciences in Prague. Hosted by: Alena Bauerová and Jan Dušek.

 

Konference "Rostlinný olej jako palivo", Drážďany - Pillnitz (říjen 2012)/Conference in Dresden

V říjnu 2012 jsem přijal pozvání Zeleného kruhu, asociace ekologických organizací k účasti na česko-německé konferenci "Rostlinný olej jako palivo", která se konala v prostorách Saského zemského úřad pro zemědělství, životní prostředí a geologii. I když se problematikou dlouhodobě nezabývám, uvítal jsem možnost k rozšíření obzorů v ekologii stejně tak jako příležitost seznámit se s lidmi, kteří v rámci ekologie dělají trošku něco jiného než já. Konference byla pozitivně motivační s naprosto skvělou, přátelskou a zároveň komorní atmosférou. Rád bych poděkoval Zelenému kruhu za pozvání jakožto i za zajímavou zkušenost.

(***)

In October 2012 I was invited by Green Circle, Association of ecological organizations as a participant for the czech-german conference "Plant oil as a fuel" which took a place in Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology. Despite I´m not interested in this problematic in a long-term period, I was grateful for the possibility to widen my general knowledge in ecology as same as a good opportunity to meet new people in my branch who do little bit different things than me. The conference was positively motivating with amazing, friendly and intimate atmosphere. I´d like to thank to Green Circle for their invitation as same as for this interesting experience.