Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Účastníci výpravy (shora zleva)/Members of the journey (from upper left):

Martin Sládeček (Czech republic), Mihailo Jovicević (Montenegro), Petr Suvorov (Czech republic), Jana Marco (Spain) & Antonio Mulet (Spain)
 

Mapa naší cesty do Černé hory v roce 2012 - česká skupina/Map of our journey to Montenegro in 2012 - Czech group.

(c) Google Maps

 

Mapa naší cesty do Černé hory v roce 2012 - španělská skupina/Map of our journey to Montenegro in 2012 - Spanish group.

(c) Google Maps

 

Mapa naší cesty po Černé hoře v roce 2012/Map of our movement in Montenegro in 2012.

(c) Google Maps

 

2012

V letošním roce jsem vybral dobrovolnictví při sbírání ornitologických dat jako nejvhodnější způsob dovolené. A udělal jsem dobře. Dopomohl nám k tomu náš dobrý kamarád Jarda Koleček, který zprostředkoval kontakt s černohorským ornitologem Mihailem Jovicevićem. Protože Černohorci potřebují data o biodiverzitě vlastní země a jejich interní zdroje nestačí pokrýt potřeby, přišlo nám to jako dobrý nápad. Společně s Martinem Sládečkem jsme zburcovali kamaráda Toniho z Valencie a dali jsme si cosi jako rande v Černé hoře. Fotografický report z velmi nevšedních 14 dní poskytujeme na této webové stránce. Fotografie v rámci galerek jsou ode mne, Toniho Muleta, Jany Marco, Eldara Lakoty a Isabelle Bourget. Závěrem bych chtěl za celou naši skupinu poděkovat Jardovi, že kontakt s Černou horou zprostředkoval.

 

S určováním organizmů mi dále pomohli: Mgr. Zita Červenková (botanika), Mgr. Pavel Marhoul (entomologie), RNDr. Václav Gvoždík, PhD. (herpetologie), Ing. Vladimír Volf (ornitologie). Všem děkuji!

 

(***)

 

This year I have choosen volunteering in collecting the ornithological data as the most convenient maneer how to spend the hollidays. And I did it well! Our good friend Jarda Koleček helped us as an intermediator of the contact with the montenegrian ornithologist Mihailo Jovicević. Montenegrian scientists need the data about the biodiversity of their own country because the interiour resources do not sufficiently cover their needs. So it seemed to us as a very good idea. Together with Martin Sládeček we stimulated our friend Toni from Valéncia and we did a meeting in Montenegro. Photoreport from our very extraordinary two weeks passed in the country we provide on this website. Photos are taken by me, Toni Mulet, Jana Marco, Eldar Lakota and Isabelle Bourget. Finally, we are very grateful also to Jarda because of his activity.

 

Further help in determination of the organisms has been provided by: MSc. Zita Červenková (botany), MSc. Pavel Marhoul (enthomology), Dr. Václav Gvoždík, PhD. (herpetology), MSc. Vladimír Volf (ornithology).Thanks to everybody!

 

Motivační prezentace/Motivational presentation: Short clip

 

Kompletní list všech pozorovaných obratlovců je k dispozici zde/See the complete list of all observed vertebrates here:

cerna-hora_animal_list_2012.xls (41 kB)

 

Gallery I: V horách/In the mountains

Náš příjezd do Černé hory, krátká zastávka ve městě Berane a pozorování unikátního hnízda čápů bílých, procházka v národním parku Biogradska Gora, oběd a návštěva botanické zahrady v Kolašinu (jediná v celé Černé hoře), strmý a náročný výstup z Ropojany na hranici s Albánií a pohodový trip na Hridsko jezero.

(***)

Our arrival to Montenegro, short stop in the city Berane and observation of the unique nest of White Storks, a walk in National Park Biogradska Gora, lunch and visit of Botany Garden in Kolašin (the only one in Montenegro), steep and difficult rise from Ropojana to the border with Albania and a very cool trip on Hridsko Lake.
 

Gallery II: Plav a přechod hory Visitor/Plav and crossing of the mountain Visitor

 

Gallery III: Ve Středozemí/In the mediterranean zone

Přespávání v Národním parku Lovćen, vyzvednutí Toniho a Jany v Kotoru a návštěva přilehlého ostrova s kolonií rorýsů velkých, pobyt v Podgorici a návštěva stepních biotopů v okolí hlavního města včetně údolí řeky Cijevny.

(***)

Sleeping in National Park Lovćen, lift of Toni and Jana in Kotor and the visit of adjoining island with a colony of Alpine Swifts, stay in Podgorica and visit of steppe stands in the surroundings of the capital include the valley of the River Cijevna.

 

Gallery IV: Solana Ulcinj (delta of Bojana), Skadar Lake

Výlet na asi nejvyhlášenější ptačí lokalitu Černé hory a návštěva přírodní rezervace, kterou zjevně zahraniční turisté naopak příliš neznají.

(***)

Journey to the probably best known bird locality in Montenegro and visit of one nature reserve which probably only few foreign tourists do know.

 

Gallery V: Rožaje

Pobyt v muslimském městě Rožaje a trocha osvěty pro místní děti, zaštítěná lokálním environmentálním centrem.

(***)

Our stage in the muslim city Rožaje and some public education for students in collaboration with the local environmental center.