Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2014 (I)

první cesta do Maďarska v roce 2014/first journey to Hungary in 2014

S Petrem Šrámkem a Mirkou Friedman na pracovní cestě v Maďarsku./

With Petr Šrámek and Mirka Friedman during our work journey in Hungary.

Mapa naší pracovní cesty do Maďarska v roce 2014/Map of our work journey to Hungary in 2014. (c) Google Maps

 

Tierpark Vienna (září 2014)

Rychlá dopolední návštěva Tierparku s Ondrou, Petrem a Mirkou.

(***)

A quick visit of Tierpark with Ondra, Petr and Mirka.

 

Budapešť (září 2014)

Moje procházky maďarskou metropolí v průběhu konference EAZA 2014. Společnost mi dělali Ondra, Petr, Mirka a Zvi.

(***)

My walkings in the hungarian capital during the congress EAZA 2014. I was accompanied by Ondra, Petr, Mirka and Zvi.

 

Zoo Budapešť (září 2014)

Zoologická zahrada v Budapešti je svojí úrovní srovnatelná se zahradami západní Evropy. K úrovni expozic ani spokojenosti zvířat nemám příliš mnoho postřehů. Většina expozic je hezkých a prostorných. Jediný, avšak silný negativní dojem na mě zanechalo zdejší akvárium, ve kterém jsem přes jeho výstavní design našel několik zvířat, jejichž zdravotní stav mi přišel vysloveně špatný. Příliš se mi ani nelíbilo umístění kurzoriálního štítovce lodivoda do neúměrně malé nádrže, ve které se skoro ani neotočil. Z druhového složení mne zaujala úchvatná kolekce jedovatých hadů, dále několik ptačích druhů, mezi kterými dominuje asi kvakoš rezavý, kterého jsem zde viděl úplně poprvé.

(***)

The level of Zoo in Budapest is comparable to those from the Western Europe. I did not have no remarks to the animal expositions - most of them are nicely designed and spacious. The only, but strong negative impression I had inside was the aquarium where I saw some animals in bad health stage. I also did not like to place the cursorial Brown Remora into such a small tank. In their species collection I was interested mostly in their amazing collection of poisonous snakes and some birds where the most interesting for me was Rufous Night-Heron which I saw here the first time.

 

Margitszigeti Vadaskert (září 2014)

Malá zoo v centru Budapeště na Margaretiném ostrově, vedená budapešťskou zoo.

(***)

Minizoo in the center of Budapest on the Margarita Island which belongs to the Budapest Zoo.

 

Tropicarium Budapešť (září 2014)

Do Budapešťského Tropicaria jsme si s Petrem odskočili jeden večer po programu konference. Nutno říct, že toto místo nás oba dva velice příjemně překvapilo. Navzdory tomu, že se jedná o zařízení umístěné v nákupním centru, má Tropicarium velmi dobrou úroveň. Expozice jsou hezké a skladba zvířat mnohdy nevšední. Mimo stovky mořských ryb, které jsem mnohdy i neznal, mne zaujala žluva černošíjná.

(***)

I came to Tropicarium Budapest with Petr during one after-congress evening. It´s to say that this place nicely surprised us. Despite its location just in the commercial center this place has a very good standard. Enclosures are quite good as well as the animal collection. Among hundreds of sea fish which I oftenly did not know, I met also Black-naped Oriole.

 

Zoo Györ (září 2014)

Jedná se o středně velkou a lehce archaickou zoo, kterou jsme navštívili s Petrem, Ondrou, Mirkou a Zvim při cestě na EAZu. Podíl starých expozic je zde sice vysoký, nicméně zoo se poměrně dost snaží o modernizaci.

(***)

This is a middle-sized, slightly archaic zoo. We came here together with Petr, Ondra, Mirka and Zvi during our journey to EAZA congress. An overall rate of the old enclosures is still high, nevertheless, zoo puts a big effort to modernizing all the park.