Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2010

 

Tovačovské rybníky (listopad 2010)/Ponds of Tovačov

Při příležitosti srazu Klubu 300 jsme nejen teoretizovali, ale i praktikovali, takže jsme se druhý den srazu vydali na Tovačovské rybníky obhlédnout místní (avi)faunu. Světelné podmínky nejsou nic moc, tak berte kvalitu ptačích fotek s rezervou ;-)

Fotky jsou ode mne, Jiřího Šafránka a Adolfa Goebela. Fotky ze samotného srazu klubu naleznete zde. Upravený seznam pozorovaných druhů, jak jej sepsal Petr Podzemný, naleznete zde: Tovacov_2010_11_16-17.xls (24,5 kB)

(***)

During the meeting of Club 300 we did not duscuss only but we also went to practice our knowledges. Second day of the meeting we went to the ponds of Tovačov to observe local (avi)fauna. The conditions of light were not very good so the quality of the bird photos can be discussed ;-)

Photos by me, Jiří Šafránek and Adolf Goebel. Photos from the meeting of the club itself see here. Adjusted list of the species we observed made by Petr Podzemný see here: Tovacov_2010_11_16-17.xls (24,5 kB)

 

Podzimní Pálava a Nové Mlýny (listopad 2010)/Autumn in the Southern Moravia

Podzimní exkurze se studenty Ekologie na botanicko - ornitologické téma. Za svoji ptáčkařskou část dodávám, že jsme celkem pozorovali 45 druhů ptactva, z nichž nejzajímavější byli jíkavci severní, strakapoud prostřední, moták pilich, lžičák pestrý a luňák červený. Kompletní seznam ptačích druhů najdete zde: palava_nove-mlyny_animal-list_podzim-2010.xls (25 kB)

 

Fotky jsou ode mne a Jiřího Moravce.

(***)

Autumn trip with our students of Ecology with botanical - ornithological topic. Of my ornithological part I have summarised that we observed 45 bird species in total. The most interesting were Bramblings, Middle Spotted Woodpecker, Hen Harrier and Red Kite. See the complete bird list here: palava_nove-mlyny_animal-list_podzim-2010.xls (25 kB)

 

Photos by me and Jiří Moravec.

 

Rok ornitologa: Jaro a léto (březen - září 2010)/Year of the ornithologist: Spring and Summer

Jak může vypadat jaro a léto v údolí Vltavy a v nejbližším okolí Prahy? Podívejte se, co všechno se tu dá nalézt, když se člověk na chvíli zastaví.
Na některých z ptačích toulek mi společnost dělal tentokráte Michal.


(***)


How can look like the spring and the summer in the valley of the Vltava river and in the surroundings of Prague? Enter the gallery and see all what you can observe around you if you bring yourself to a standstill for a while.
In some of my ramlbes I was accompanied by Michal.

 

Acrocephalus Poodří (červenec 2010)/Ringing Camp Acrocephalus Poodří

Kroužkovací týden Acrocephalus, organizovaný Karlem Pavelkou na severní Moravě
Fotky: já, Alexandra Hánová, Michal Hykel, Jan Vidlář, Ivana Petrová, Gita Matlášková a Jaroslav Koleček

Další fotky od Honzy Vidlaře zde a Michala Hykela zde.
(***)
Ringing week Acrocephalus organised by Karel Pavelka on the Northern Moravia
Photos by me, Alexandra Hánová, Michal Hykel, Jan Vidlář, Ivana Petrová, Gita Matlášková and Jaroslav Koleček

Next photos from Honza Vidlař here and from Michal Hykel here.

 

Jak chytali Pat a Mat královny krásy (červenec 2010)/How we were trying to trap the queen

Když se někdo vydá chytat labutě na širokém a velikém rybníce, může dopadnout jako náš tým snů. Neodolejte a vstupte do galerie. Fotky z jedné opravdu velmi povedené akce :-D
(***)
When somebody goes to trap the swans on an extended, wide pond, he can turn out as same as our dream team did. Don´t wait and enter the gallery. These are the photos from one very good action :-D

 

Terén: Ruderály okolo Prahy (červen 2010)/Ruderals around Prague

Letošní práce s umělými hnízdy na ruderálních biotopech. Tentokráte s novým designem, ale ne úplně podle mých představ. V terénu mi letos pomáhali táta, Jenda a Tara.

(***)

This year´s study with artificial nests in ruderal biotopes. This time with new design but not so much according to my ideas. My daddy, Jenda and Tara helped me in the field.

 

Terén: Mostecké výsypky (březen - červen 2010)/On the hoppers in the Most Region

Jak jsme válčili na výzkumu hnízdní predace hnízd kosů černých (Turdus merula), drozdů zpěvných (Turdus philomelos) a pěnic černohlavých (Sylvia atricapilla) na mosteckých výsypkách.

Fotky: já a Markéta Hendrychová

(***)

How we were fighting with our research of the nest predation of the real nests of Black Birds (Turdus merula), Song Thrushes (Turdus philomelos) and Blackcaps (Sylvia atricapilla) on the hoppers in the region of Most.

Photos by: me and Markéta Hendrychová

 

Kroužkování břehulí v Soběsukách (červen 2010)/Ringing of Sand Martins in Soběsuky

Jednu červnovou sobotu jsme se s Michalem vydali na kroužkování břehulí do jedné pískovny nedaleko Chomutova. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní pokus, nebyl výsledek nijak závratný - pouze 8 ptáků. Ale i tak jsme si to užili.
(***)
One saturday in June me and Michal went to one sandpit near the Chomutov city to ring Sand Martins. It was a pilot experiment so the result was not so breathtaking - 8 birds only. Despite of it we enjoyed the trip a lot.

 

Za ptáky Mostecka (duben - červen 2010)/On the birds in Most and surroundings

Moje jarní výlety za ptáky na Mostecku a Litvínovsku. Průvodce mi tentokráte dělal Michal.
(***)
My spring trips on birds in the area of Most and Litvínov city. My friend Michal guided me there.

 

Límcování husí (červen 2010)/Collars for Greylag Geese

O červnových víkendech proběhlo na Chomutovsku a na Českobudějovicku velké límcování husí velkých (Anser anser), kterého se celkem zúčastnilo cca 40 dobrovolníků. Okroužkováno bylo celkem 49 husí, dospělcům byl nasazen také odečítací límec.
(***)
During the June we were ringing the Greylag Geese (Anser anser) in the region of Chomutov and České Budějovice. Almost volunteers participated on the captures. We have ringed geese in total 49 birds and all the adult birds got the marking collar

 

Jak šli Pat a Mat chytat vodní železnici (květen 2010)/Trapping the Water Rail

O víkendu jsme se s Jakubem vydali chytnout chřástala vodního (Rallus aquaticus) na Českobudějovicko. Více v galerce.
(***)
Last weekend we went to trap the Water Rail (Rallus aquaticus) with Jakub. More in the galley.

 

Bláznivý zoologický víkend v Českých Budějovicích (květen 2010)/Crazy zoological weekend

Jak jsem strávil krásný víkend s Jakubem a se zoology a botaniky v Českých Budějovicích... a byla hudba, tanec, pití i ptáčkové - prostě ideálně strávený čas!
(***)
How I passed one beautiful weekend with Jakub, the zoologists and the botanists in České Budějovice - we had nice music, live dance, some drink and a lot of birds - almost perfect time!

 

Kroužkování v Zoo (květen 2010)/Ringing in Zoo

Jaxme se s Pavlem a Michalem vydali kontrolovat budky...
(***)
How we were checking nesting boxes with Michal and Pavel...

 

Sraz Klubu 300 na Rozkoši (květen 2010)/Birdwatching in Rozkoš with the members of Club 300

S ornitologickým Klubem 300 jsme si dali sraz na přehradě Rozkoš mezi Orlickými horami a Krkonošemi. Cílem akce byl spontánní birdwatching a lepší vzájemné poznání členů klubu. Akce se vydařila, víkend byl skvělý a já mám v deníčku 3 nové druhy v ČR a 2 úplně nové. Akci jsem zakončil pozorováním luňáka červeného (Milvus milvus) v průběhu cesty zpátky.

(***)

The members of the ornithological Club 300 had a meeting in the Rozkoš Dam between Krkonoše and Orlické Mts. The main aim of the meeting was the spontaneous birdwatching and better recognizing of the club members. All the weekend was excellent. I have 3 new species observed in the Czech republic and 2 totally new. I finished the excursion with the nice observation of the Red Kite (Milvus milvus) during my journey home.

 

Jaro v Ešusovicích na čejkách (duben 2010)/On the Lapwings II

Opět jsem se už druhým rokem vydal do jižních Čech pomáhat na studiích na čejce chocholaté (Vanellus vanellus). Připomeňte si galerku z loňského roku zde.
(***)
Next time I have visit the Southern Bohemia to help with the field works on Northern Lapwings (Vanellus vanellus). Remind the gallery from the 2009 here.

 

Borová Lada s myslivci (duben 2010)/Borová Lada with gamekeepers

Po dvou letech jsem se vrátil na Borovou Ladu na jarní tok tetřívků obecných (Lyrurus tetrix). Tentokráte mne nedoprovodil už jen František, ale navíc taky Patrik, Karel a Eda. Tetřívky jsme sice viděli, ale k mému smutku klesl počet ptáků na polovinu (rok 2008: 5 kohoutků a 7 slípek, rok 2010: 3 - 4 kohoutci a 3 slípky). Doufám, že jsme pouze neměli štěstí. Ale jinak to byl moc příjemný víkend! Součástí víkendu byla i exkurze do zvířecího parku Neuschonau v Bavorském lese. Připomeňte si exkurzi v roce 2008 zde.
(***)
Two years later I have returned to Borová Lada to see the spring lek display of Black Grouses (Lyrurus tetrix). This time I have been accompanied not only by František but also by Patrik, Karel and Eda. Although we have seen the Black Grouses, I have been decepted because the counts have decreased to the half in comparison to the last time (2008: 5 cocks and 7 hens, 2010: 3 - 4 cocks and 3 hens). I hope we only have not have good luck to see them and not to reflect the real state. But despite of it this was an excellent weekend. We have also done a trip to the forest animal park in Neuschonau in Bavarian Forest. Remind our trip in 2008 here.

Rok ornitologa: Zima (leden + únor 2010)/Year of the ornithologist: Winter (2010)

Pomalu končí zimní sezóna, takže jsem konečně dal dohromady své letošní fotomateriály a rozhodl jsem se je použít jako "motivační příručku". Pod zoologickou zahradou vede malá cyklostezka podél Vltavy. Když se jí vydáte v zimním období, mohou Vás tam čekat věci nečekané. Vltava pod zoologickou zahradou patří k významným zimním shromaždišťům vodního ptactva. Každoročně je zde možno vidět hlavně od listopadu do února na 800 kormoránů velkých, desítky volavek popelavých, racků chechtavých, ale i jiných a daleko vzácnějších ptáků. Já jsem měl za letošní zimu spatřit téměř 20 druhů vodních ptáků, na které jsem se koukal pohodlně z cyklistické stezky s dalekohledem v jedné ruce a s fotoaparátem v druhé. K nejvzácnějším patří severská mořská kachna turpan hnědý, která nějakou dobu zimovala v okolí přívozu v Podhoří. Tak nenechte se dvakrát pobízet a udělejte si dvojnásobný zoologický výlet do Tróje. Stojí za to! Kvalitu berte s rezervou, páč hlavní cíl je spíše dokumentace. Do terénu jsem se vydal tentokráte s Vaškem, Tarou, Michalem, José Luisem a Pavlem.

Excelentní zima 2009 ZDE a pár fotek ze zimy 2008 ZDE.

(***)

My bird photos from this years´winter season from Praha and its surroundings and from my feeder. Wintering place of waterfowls in Prague belongs to the most important sites here in Czech. This year I have counted almost 20 species of water birds. The biggest star of the season is surely one young Velvet Scoter which we were ejoying more than 14 days. Maybe the quality of the photos is not the highest (mainly because of the weather) but the main aim is to do some good documentation. I went to the field with Vašek, Tara, Michal, José Luis and Pavel.

Excellent winter 2009 HERE and some photos from the winter 2008 HERE.

 

Avifauna Evropy (únor 2010):

Exkurze+co se dělo v kuloárech/What passed in the backstage

Jednoho únorového víkendu jsme se vypravili na Jižní Moravu za ptáky. Bilance dvoudenní exkurze je následující: 800 najetých kilometrů, 400 husí, 17 mořských orlů, 11 dropů velkých a 3 ze tří aut na odpis po všech trablích, které se nám přihodily. Akce byla naprosto fantastická a stála za to!
Fotky: já a Zuzana Šebelíková

Mapka a tabulka: Populace dropů velkých (Otis tarda) v Evropě
(***)
One weekend in February we went to Southern Moravia to practice birdwatching. Two-days excursion statistic: 800 run kilometers, 400 geese, 17 White-tailed Eagles, 11 Great Bustards and 3 of 3 cars to repair. This trip was absolutely fantastic and immediately I would go the next time there.
Photos by me and Zuzana Šebelíková

Map and table: European populations of Great Bustard (Otis tarda)

 

Odečítání labutí v Praze (leden 2010)/Checking of the Mute Swans Rings in Prague

Po úspěšném kroužkování labutí v Pardubicích a Hradci jsme se s Michalem vydali odečítat labutí kroužky přímo v centru Prahy. Na odečítání a chytání ptáků nás doprovodili taky Bára, Pavel, Jarda a Matylda.

Fotky jsou ode mne a od Jardy Závory ze dvou akcí (19. 1. a 29. 1. 2010).
***
After the succesfull ringing of the swans in Pardubice and Hradec we together with Michal went to check of the swan rings in the center of Prague. Bára, Pavel, Jarda and Matylda helped us with the checking and capturing of the birds.

Photos by me and Jarda Závora from the two days (19. 1. and 29. 1. 2010).

 

Zimní kroužkování labutí 2010/Winter Mute Swan Ringing 2010

Zimní kroužkování labutí 2010 II - v kuloárech/Winter Mute Swans Ringing II - In the backstage

Letošní kroužkování labutí proběhlo opět v Pardubicích a Hradci Králové za účasti TV Prima, ČT 24 (záznam zde) a ČTK (záznam zde). Za tři dny jsme chytili a okroužkovali celkem 68 labutí. Do Pardubic a Hradce Králového mě doprovodili Tara, Michal, Jakub, Petr a José Luis. Světlana napsala na web VČP ČSO reportáž o celé akci. Přečíst si ji můžete zde. První galerie je věnovaná samotnému kroužkování, v druhé najdete mezinárodní večerní dýchánky po kroužkování labutí, exkurze po Hradci Králové a pískovnách Oplatil a závěrečný večer s José Luisem v Praze. Noční hosté: Pavel a Jakub a Eva.


Autoři fotografií v galerii: Světlana Vránová, Tamara Staňková, Jakub Pokorný, Zdeněk Hataš, José Luis Del Valle a Petr Suvorov. Jak vypadalo kroužkování labutí loni, si můžete připomenout
zde

***

This year´s ringing of the swans took a place in Pardubice and Hradec Králové with the participation of the TV Prima, ČT 24 (record here) a ČTK (record here). During three days we totally captured 68 birds. I went to Pardubice and Hradec Králové accompanied by Tara, Michal, Jakub, Petr and José Luis. You can read the Světlana´s reportatge about all the ringing here. First gallery is dedicated to the ringing, in the second one you can find international night reunions after the ringings of the swans, excursion around Hradec Králové, the sandpits of Oplatil and final night with José Luis in Prague. A special night appearance by: Pavel, Jakub and Eva.


Authors of the photos in the gallery: Světlana Vránová, Tamara Staňková, Jakub Pokorný, Zdeněk Hataš, José Luis Del Valle and Petr Suvorov. Remember the ringing of the swans last year here.