Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2011

 

Krušné hory - Horní Blatná (listopad 2011)/Horní Blatná in Krušné Mts. a co se dělo v kuloárech/what passed in the backstage

Lucka se rozhodla uspořádat víkend v Krušných horách a zavzpomínat na staré, dobré časy, obklopeni panenskou přírodou. Takovéhle akce bývají vždycky dobrým nápadem a rozhodně jsem rád, že jsem jel! Díky, organizátore ;-)

(***)

Lucka decided to organize a weekend in Krušné Mts. and to let us remember our Golden Ages, surrounded by virgin nature. Such ideas are every time good and I´m very glad I participated. Thanks, organizer ;-)

 

Řehačka: Tomášovy narozeniny (září 2011)/Tomáš´s Birthday

... no povedlo se, jako obvykle... heslo večera bylo: KRAJÁKOVI DOBŘE PEČOU :-D

 

Česko - katalánská svatba (srpen 2011)/Czech - catalan wedding

Koncem letošního srpna si kamarádka Andrea vyvolila za svého manžela Katalánce Alberta. Protože jsem jeden z mála z jejího okolí, kdo zná oba dva jazyky snoubenců, byl jsem pozván, abych se zúčastnil obřadu coby tlumočník oddávajícího. Nutno říct, že s Albertem jsme svatební řeč překládali cca tři a půl hodiny. Přelouskat básnické obraty do katalánštiny byl vcelku porod, ale výsledek byl velmi uspokojivý pro všechny strany. Já jsem si poprvé v životě vyzkoušel roli neoficiálního oddávajícho, což se také může občas hodit. Celkově to byla velmi zajímavá zkušenost. Jediné, co Andrejce nezávidím, že díky byrokracii českých úřadů musela Albertovo příjmení převzít kompletně - a ve Španělsku se příjmení skládá z příjmení otce i matky. A tak jsem se musel bavit představou, až bude někdy vyplňovat české formuláře, které nepočítají, že dotyčný má více než jedno příjmení :o) Snoubencům přeji mnoho štěstí do společného života.

Fotky: Julius Pufler a maminka nevěsty.

(***)

In the end of this August my friend Andrea decided to marry a catalan boy Albert. As I was one of few of her surrondings who knows as czech as catalan, I was invited to assist to the ceremony as the official translator of the person who marry both of them. It´s necessary to note that we together with Albert were translating the wedding speech almost three and a half hour. It was such hard to translate the poetic figures of the speech. In general, it was a very interesting experience. The only thing I do not envy to Andrea is the fact that due to the bureaucracy of czech officers she has to accept Albert´s surname at all - in Spain a surname usually consist of the father´s surname and the moter´s surname. And so I have to enjoy myself the imagination whe Andrea will have to fullfill some czech blanks which, for sure, do not suppose that a person has more than one surname :o) I wish good luck and many happy whiles to both, Albert and Andrea, in their common life.

Photos come from the professional photographer Julius Pufler and the mother of the bride.

 

Svatba jako konec telenovely/Wedding as the Ever After (červenec 2011)

Zní to skoro jako příběh z červené knihovny. Potkali se za extrémních podmínek, okamžitě se zamilovali jeden do druhého a život se jim převrátil vzhůru nohama. Překonávali nástrahy, které jim byly připraveny, díky byrokracii se nemohli vzít. Rozcházeli se a opět se dávali dohromady, aby si uvědomovali, jak jeden druhého milují. Sledujte exkluzivní a (DOUFÁM!) poslední díl kýčovitě sladké telenovely Láska ve stínu fíkovníků!

Fotky: já, Lucka Staňková, Katka Becková, Michael Komm, Silvia Mancel a Epep!

(***)

It sounds like a story from a red library. They met each other during extreme conditions. Then, they fell in love each to other immediately and their life became topsy-turvy. They had to cross the intrigues and thanks to the bureaucracy they were not able to marry. They broke up and they teamed up again again to recognize how they do love each other. Watch the exclusive and (I HOPE) the last part of the kitch-like sweet soap opera Love in the shadow of fig trees!

Photos by me, Lucka Staňková, Katka Becková, Michael Komm, Silvia Mancel and Epep!

Slovensko letem světem (květen 2011)/Briefly in Slovakia

Návštěva u rodiny.

(***)

Visit at my family.

 

Druhá svatba na Slovensku (květen 2011)/Second slovakian wedding

Svatba mého kamaráda Martina se slečnou Sašou, která se konala ve Gbelích na Záhoráckém Slovensku.

(***)

Wedding of my friend Martin with Mrs. Saša which took a place in an occidental slovakian village Gbely.

 

Katalanisti v České republice (květen 2011)/Catalanists in the Czech republic

Návštěva mých kamarádek Karin a Aliny v České republice.

Foto: já a Karin Edler.

(***)

Visit of my friends Karin and Alina in the Czech republic.

Photo by me and Karin Edler.

 

Andreova doktorská promoce (březen 2011)/Andreu´s doctoral graduation ceremony

Konečně jsme se dočkali aspoň první doktorské promoce. Můj kamarád Andreu ji už má za sebou v oborou filologie a když do mě vyzývavě dloubl, že se těší na tu moji, vzpoměl jsem si na vtip, kdy přijde lékař do nebe, předstoupí před Pána Boha a ptá se: "Pane, dojde někdy k reformě ve zdravotnictví?" Pán Bůh na to odpoví: "Jistěže dojde, synu můj, ale ne za mého života." :-)))

(***)

We have finally got the first possibility to see the doctoral graduation ceremony. My friend Andreu has succesfully graduated in filology. Then he nudged me and told me he´s looking forward to see that mine. Immediately, I remembered a good jok when a doctor comes to the heaven and asks the God: "Father, does the reform in health care delivery happen one day?". God answers: "Yeah, son mine but not during my life." :-)))

 

Výlet na Jižní Moravu (únor 2011)Trip to Southern Moravia

Malý birdwatcherský výlet na Jižní Moravu po Zoologických dnech s Michalem, Tonim, Martinou, Jendou a Mirkem N.. Tato galerka je věnovaná přátelskému zákulisí, které doplnila Janinka a Mirek K.

(***)

A small birdwatching trip to the Southern Moravia after the Conference "Zoological Days" with Michal, Toni, Martina, Jenda and Mirek N. This gallery is dedicated to the friendly background, provided by Janinka and Mirek K.

 

VII. ples České společnosti ornitologické (leden 2011)/Ornithological ball

Oficiální ples České společnosti ornitologické se neobvykle vydařil, ač jsem s tím nepočítal. Nějak jsme to dopředu neplánovali a všechno jsme spíchli na poslední chvíli, což byla nejlepší volba. S Maruškou, Tomášem, Dančou a Matesem se člověk opravdu nenudí ;-)

Fotky: Tomáš Daněk

(***)

Official ball of Czech Ornithological Society went extraordinarily well although I did not supose it. It was such a great night in the company of Maruška, Tomáš, Danča and Mates.

Photo: Tomáš Daněk