Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2012

Zelený kruh na Zažít město jinak (září 2012)/Green Circle: To live the city from the other side

Jako dobrovolník jsem se zúčastnil propagace stánku asociace ekologických organizací České republiky zvané Zelený kruh. Jedná se o zastřešující organizaci pro cca 20 neziskovek v oblasti životního prostředí. Velmi zajímavá celodenní zkušenost.

 

(***)

 

In September I participated as a volunteer during the campaign To live the city from the other side for the association of ecological organizations in the Czech republic called Green Circle. This is the "roof" organization for ca 20 NGOs working in the environmental area. This all-day experience was very untraditional and very interesting.

 

Klášter Naší Paní nad Vltavou (květen 2012)/Convent of Our Lady above the River Vltava

Malý výlet k nově postavenému klášteru řádu Trapistek v osamělé vesničce Poličany ve Středních Čechách

(***)

A small trip to the newly built convent of the Order of Trappiste in a lonely village Poličany in Central Bohemia