Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2010

 

Rainbow Gospell vánoční koncert (prosinec 2010)/Rainbow Gospell´s Christmas Concert

Místo konání: Společenské centrum Adventistů, Londýnská ulice

(***)

Place of the event: Societal Center of Adventists, Londýnská Str.

 

Sraz klubu 300 a ornitomuzeum Ornis (listopad 2010)/Meeting of the Club 300 and ornithomuseum Ornis

V rámci srazu birdwatcherského Klubu 300 jsme měli možnost se podívat do specializovaného ornitologického muzea Ornis v Přerově.

 

Fotky jsou ode mne, Adolfa Goebela a Jožky Chytila

 

(***)

 

During the meeting of birdwaching Club 300 we had a very good possibility to visit a specialised ornithological museum Ornis in Přerov.

 

Photos by me, Adolf Goebel and Jožka Chytil

 

XV. mezinárodní výstava lastur Praha (listopad 2010)/XV. International Exhibition of Conchs

... aneb jak mě Eva vytáhla na neptáčkařsky zoologické dopoledne :-)

(***)

... or how Eva took me out to pass one non-birding zoological morning :-)

 

Výstava: Světlo pro Prahu (květen 2010)/Exhibition: Light for Prague

Vydal jsem se na výstavu o kolizích dravců a elektrických drátů v nové budově Národního muzea. Výstava navazovala na předchozí, uspořádánou před 10 lety. Autoři chtěli poukázat na to, co se od této doby změnilo k lepšímu. Nutno říct, že jsem toho očekával trošku více, ale podstatné informace jsem se dozvěděl. Vstupenka platí i na nepovedenou výstavu mincí a výstavu o Sametové revoluci. Na výstavu mě tentokráte doprovodila Hanka.

(***)

Two days after the official initiation I went to the exhibiton dedicated to the birds of prey and their collisions with electric line in the new building of National Museum. The exhibition follows the previous one 10 years ago. The authors want to demonstrate what has changed. I expected little bit more before but the main topic has been carried. The entrance fee is valid for two more exhibition in the building - the stillborn exhibition of the historical coins and the exhibition of the Velvet Revolution. This time I have been accompanied by Hanka.