Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2008

 

Koncert: Joan Pasqual a Miquel Serra/Concert of Joan Pasqua and Miquel Serra (listopad 2008)

Jak jinak než s dobrou hudbou a dobrým pitím ve Friends Baru...

Fotky: Darina Koubínová

Další fotky od Dany Pacltové naleznete zde.

 

(***)

 

How to celebrate better than with good music and good drink in the Friends Bar...

Photos by: Darina Koubínová

Next photos by Dana Pacltová see here.

 

Festa Bomba (říjen 2008)

Místo dění: Kavárna Krásný Ztráty

Fotky: Michael Komm

 

(***)

 

Place of the event: Café Krásný Ztráty

Photos by: Michael Komm

 

Katalánská kuchyně IV (prosinec 2008)/Catalan Kitchen IV

Tentokráte byla asi hlavním aktérem kulinářského kurzu malá Amálka s maminkou Danou

Místo dění: Andreův byt

Fotky: Darina Koubínová

 

(***)

 

This time the main star of the catalan kitchen was with no doubt small Amálka with her mommy Dana.

Place of the event: Andreu´s flat

Photos by: Darina Koubínová

 

Prezentace VII. Campusu (prosinec 2008)/Presentation of the VII. Campus Universitari

Stejný den se Lucka se mnou ještě vydala na prezentaci účastníků mallorského Campusu.

Místo dění: Instituto Cervantes

Fotky: Darina Koubínová

 

(***)

 

The same day Lucka went with me to see the presentation of the participants of Campus in Mallorca.

Place of the event: Instituto Cervantes

Photos by: Darina Koubínová

 

Setkání s budoucí maminkou Luckou (říjen 2008)/Meeting with the future mom Lucka

Poté, co nám otěhotněla Kačka, nám otěhotněla taky Lucka, takže jsme se těsně před jejím porodem s ní sešli, abychom jí podpořili v její nové roli.

 

(***)

 

After Kačka got pregnant, the next one was Lucka. So we have made a small meeting with her to support her in her new role.

 

Correfocs I (květen 2008)

Tenotkráte jsme se Satana snažili vyhnat pomocí Diables de Carded?u. Trasa vedla od Lichtenštejnského paláce u Karlova mostu po Kampě až k Sovovým mlýnům. Více viz weby Epep, Correfocs 2008 a www.nemcremats.cat.

(***)


This time we wanted to drive out the Demon with the help of Diables de Cardedeu. The journey lead from the Lichtenstein Palace at the Charles Bridge along Kampa untill the Sova Mills. More on the webs Epep, Correfocs 2008 and www.nemcremats.cat.