Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2005

Svátek svatého Mikuláše (prosinec 2005)/Fiest of Saint Nicolas

... s nostalgií v Hany Bany.

Fotky: Michael Komm

 

(***)

 

... with a piece of nostalgy in Hany Bany

Photos by: Michael Komm

 

Kurz katalánské kuchyně I (říjen 2005)/Catalan Kitchen I

... aneb jak se dá nacpat 11 lidí do jedné postele :-) Bláznivý večírek...

Místo dění: Andreův byt

Fotky: Michael Komm

 

(***)

 

... or how you can stuff 11 persons to one bed :-) Crazy party

Place of the event: Andreu´s flat

Photos by: Michael Komm

 

Festa bomba (říjen 2005)

Super večírek po návratu z Campusu a UCE ve Friends Baru. Tyhle fotky jsou bohužel ještě z analogového foťáku. Fotky od Michaela Komma v lepší kvalitě najdete zde. Na večírek jsem šel s Meg.

 

(***)

 

Good party after our return from Campus and UCE in the Friends Bar. These photos are from my analogue camera. Photos by Michael Komm in better quality see in this gallery. I went to the party with Meg.

 

Léto v katalánských zemích - IV. campus de la llengua catalana (červenec - srpen 2005)

Campus byl beze sporu ty nejúžasnější prázdniny, které jsem v životě měl. V rámci stipendia katalánštiny jsem zavítal na 10 dní na Mallorku, poté jsem strávil několik dní v Andoře a poslední tři dny v Barceloně. Slovy se celý pobyt dá těžko popsat. Program nabitý akcemi, na Mallorce každý večer nějaký mejdan, spát se nechodilo před druhou ranní. Prostě když to tak shrnu: panenské pláže bez lidí, poslední zbytky nenarušené mediteránní přírody, intenzivní jižanské festy a kouzlo z poznání udělaly tyhle prázdniny ty nejnezapomenutelnější v mém životě.

(***)


The holidays passed in Campus were with no doubt the most beautiful holidays in my life. I could come to pass 10 days on Mallorca, some days in Andorra and the last three days in Barcelona with the course of catalan. Difficult to describe the atmosphere with the words. The program was full of the diverse cultural or sport activities. On Mallorca we had some party every night so we could not go to the bed before 2AM. If I summarise it: virgin beaches with no people, last rests of the undisturbed mediterran nature, intensive southern festas and the magic of discovering made this hollidays one of the most unforgettable in my life.

 

Festa Última (červen 2005)

Nejdrsnější večírek, jaký jsem asi v životě zažil. Téměř polovina fotografií, která tříme v našich počítačích, je nepublikovatelná. Bar Hany Bany se otřásl v základech. To byl opravdu nezapomenutelný večer... Na večírek jsem šel s Meg.

Fotky: Michael Komm

 

(***)

 

The wildest party where I have ever been. More than an half of the photos we have in our PCs are impossible to publish. Bar Hany Bany was really instable in its ground. It was really an unforgettable night... I went to the party with Meg.

Photos by: Michael Komm