Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Russia/Rusko

 

Zoo Moscow (srpen 2017)

Rychlá exkurze moskevskou zoo, která je zároveň hlavním sídlem EARAZA. Obhlížel jsem zejména ptačí expozice.

(***)

A very brief trip to the Moscow Zoo which is also the main seat of EARAZA. I paid my main attention to the bird enclosures.

 

Zoo Khabarovsk (2015, 2017)

Chabarovská zoo nepatří k největším ani k nejlepším. Jedná se o bývalou záchrannou stanici, která se postupně rozrostla v zoo. Leží na okraji Chabarovsku a jede se do ní autobusem cca 40 minut. Pro automobily nemá zoo žádné parkoviště. V zoo nejsou pavilony, restaurace ani bufet. Z osvěty jsem objevil jednu naučnou tabuli o husách.

Většina expozic je zastaralá a je to na nich vidět. Přestože se zoo potýká s nedostatkem financí, staví dvě nové expozice - výběh pro makaky červenolící a pro medvědy lední.

Ze zajímavých druhů jsou zde kolonoci, charzy, jezevci čínští, kabaři pižmoví, srnci sibiřští, z ptáků jsem zde zastihl jednoho včelojeda chocholatého, avšak zvíře bylo hendikepem v dost mizerném stavu. Za zmínku však stojí jejich tři páry čápů černozobých, jejichž mláďata dávají k reintrodukci.

 

(***)

Khabarovsk Zoo is neither the biggest nor the best one. This place is the former animal rescue station which slowly growed to be the zoological garden. It is located in the border of the city and you go there 40 minuts. There is no parking place at the zoo. In the park there are neither pavilions nor restaurants. I found one educational board about geese.

Most of the enclosures are visibly ancient and it is visible that the lack of money is a problem. Despite of this, zoo constructs two new ones - for Japanese Macaques and for Polar Bears.

Among interesting species, I found Siberian Weasels, Yellow-throated Martens, Chinese Badgers, Taiga Musk Deer, Siberian Roe Deer, among birds I also met Oriental Crested Honey Buzzard (but in very miserable stage). We can also mention their three pairs of Oriental White Storks. Their chicks are passed to the reintroduction program.

 

Stanice reintrodukce vzácných druhů ptáků (květen 2015, 2016) v Arkhaře/Station for the reintroduction of rare species in Arkhara

Zoologické zařízení, které je součástí Khinganského státního zapovědniku, zabývající se možnostmi návratu vybraných druhů vzácných ptáků do přírody.

(***)

Zoological institution which is a part of Khingan State Nature Reserve. The main aim of the Station is to return particular rare bird species back to the nature.